Při synchronizaci s Pohodou slučovat společnosti podle IČ

Nastavení se zpřístupní až ve chvíli, kdy máte zavedenou integraci eWay-CRM® s účetním systémem Pohoda.

Položka Při synchronizaci s Pohodou slučovat společnosti podle IČ určuje, zda budou společnosti, které doposud nebyly mezi eWay-CRM® a Pohodou synchronizovány, mezi eWay-CRM® a Pohodou slučovány v případě, že bude nalezeno stejné IČ. Díky této funkci si zajistíte, že v případě importu dat z Pohody do eWay-CRM® bude podle IČ zkontrolováno, jestli už společnost se stejným IČ není přítomna v eWay-CRM®. Mohou tak nastat 3 situace:

  • Žádná společnost v eWay-CRM® nemá stejné IČ jako společnost importovaná z Pohody - v eWay-CRM® bude vytvořena nová společnost, která bude dále synchronizována s Pohodou.
  • Právě jedna společnost v eWay-CRM® má stejné IČ jako společnost importovaná z Pohody - společnost v eWay-CRM® bude propojena se společností synchronizovanou z Pohody a záznam v eWay-CRM® se tak aktualizuje a bude dále s Pohodou synchronizován.
  • Více než jedna společnost v eWay-CRM® má stejné IČ jako společnost importovaná z Pohody - ke sloučení společností mezi eWay-CRM® a Pohodou nemůže dojít, o této skutečnosti budou oprávnění pracovníci informováni prostřednictvím notifikace o stavu systému.

Dvojím kliknutím na položku Při synchronizaci s Pohodou slučovat společnosti podle IČ v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a společnost importovaná z Pohody je sloučena se společností v eWay-CRM®, která má stejné IČ.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a ke slučování doposud nesynchronizovaných společností nedochází.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.