Atributy pro kalkulaci pole Další krok

Tato funkce je dostupná v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Obecné.

Nastavení Atributy pro kalkulaci pole Další krok máte možnost stanovit, jaké moduly se budou používat pro kalkulaci pole Další krok. Jedná se o pole, které je dostupné v seznamech modulů PříležitostiProjektySpolečnosti a Kontakty. Toto pole určuje, jaký je nejbližší krok spojený s položkou, a to podle toho, jaký je nejbližší úkol nebo kalendář, které jsou s položkou spojeny. V poli Další krok pak vidíte datum této nejbližší aktivity.

Kliknutím na položku Atributy pro kalkulaci pole Další krok zobrazíte možnosti nastavení.

Na výběr jsou moduly Úkoly (započítávají se pouze nedokončení úkoly) a Kalendář. Podle toho, jaké moduly vyberete, bude se z nich datum v poli Další krok zobrazovat. Pro úkol se zobrazuje datum z pole Termín splnění a pro kalendář datum z pole Čas ukončení. Nevyberete-li žádný modul, pole Další krok se nebude vyplňovat.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.