Aplikovat pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR)

Nastavení najdete v Centru pro správu, sekce Funkce a modul Bezpečnost.

Položka Aplikovat pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR) určuje, zda se pro eWay-CRM® použije funkce označování položek deníků, e-mailů a dokumentů jako GDPR relevantních položek. Více v článku GDPR v eWay-CRM®.

Kliknutím na položku Aplikovat pravidla pro ochranu osobních údajů (GDPR) nastavení zapnete, či vypnete.

Je-li funkce zapnutá, v eWay-CRM je možné vybrané položky (deníky, dokumenty a e-maily) označit jako GDPR relevantní. Zároveň je pro vybrané moduly (příležitosti, kontakty a společnost) upraveno mazání, kdy spolu s položkou jsou mazány nikoli jen vazby, ale všechny položky, které byly na tuto navázány.

Je-li funkce vypnutá, položky není možné označovat jako GDPR relevantní.

Při změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit. Více viz článek Funkce.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 5.2.0.