Workflow v eWay-CRM®

Workflow je pracovní postup, který můžete definovat pro moduly Projekty, Dokumenty, Prémie a Absence. V případě modulů Projekty a Dokumenty se pracovní postup definuje zvlášť pro každý typ. Typy projektů se definují v seznamu Project Type a typy dokumentů v seznamu Document Type - více informací naleznete v kapitole Správa seznamů.

V případě, že tedy chcete nadefinovat nový pracovní postup projektu, pak nejprve nadefinujte položku seznamu Project Type. Bude se jednat o záznam, který se bude zobrazovat v seznamu typů projektů. Poté se k tomuto typu vytvoří nové workflow - viz. kapitola Založení nového workflow.

Workflow panel se v eWay-CRM® zobrazuje v horní části karty položky - pro více informací nahlédněte do kapitoly Workflow panel.

Terminologie užívaná ohledně workflow

Stav workflow je aktuální stav pracovního postupu, ve kterém se položka nachází.

Přechod je posun z jednoho stavu do stavu následujícího.

Více informací o definici stavů a přechodů naleznete v kapitole Definice workflow.