Definice workflow

Po vytvoření nového či při editaci existujícího workflow přejděte do záložky Návrh v části Workflow schéma administrační aplikace.

Tlačítko Upravit seznam stavů slouží k úpravě názvů a pořadí existujících stavů workflow. Více informací naleznete v kapitole Upravit seznam stavů.

Tlačítko Vytvořit nový přechod slouží k vytvoření nového přechodu s použitím existujících stavů workflow. Tuto možnost můžete využít, máte-li již v daném workflow definované potřebné stavy - viz článek Upravit seznam stavů. Více informací získáte v kapitole Vytvořit nový přechod.

Tlačítko Upravit přechod slouží k úpravě již existujícího přechodu mezi stavy workflow. Více informací a návod k postupu naleznete v kapitole Upravit přechod.

Tlačítko Odstranit přechod slouží k odstranění již existujícího přechodu mezi stavy workflow. Více informací a návod k postupu naleznete v kapitole Odstranit přechod.