Odstranit přechod

Tato kapitola popisuje postup následující po kliknutí na tlačítko Odstranit přechod v záložce Návrh. S pomocí tohoto návodu můžete odstranit již vytvořený přechod mezi stavy workflow

Zobrazí se obrazovka s polem pro výběr počátečního a konečného stavu přechodu - zde zvolte přechod, který si přejete odstranit. Možnost <počáteční> znamená výchozí stav položky, ve kterém se položka nachází automaticky po jejím vytvoření v eWay-CRM®.

V poli Počáteční stav zvolte výchozí stav položky a v poli Konečný stav zvolte cílový stav položky v přechodu workflow, který si přejete odstranit.

Kliknutím na tlačítko Storno zrušíte celý proces vytváření nového přechodu mezi stavy workflow. Pro pokračování postupu klikněte na tlačítko Další.

Na další obrazovce se zobrazí souhrnný přehled informací o odstranění přechodu mezi stavy workflow.

Přejete-li si opravit zadané údaje, můžete se vrátit na předchozí obrazovku kliknutím na tlačítko Zpět. Kliknutím na tlačítko Storno zrušíte celý proces vytváření nového přechodu mezi stavy workflow. Kliknutím na tlačítko Dokončit dokončíte odstranění přechodu mezi stavy workflow.

Více informací o workflow naleznete v kapitole Definice workflow.

Důležitá informace je, že touto akcí nebyly zrušeny stavy samotné, ale pouze přechody mezi nimi. Budete tak moci nadefinovat jiné přechody se stejnými stavy.