Poslat e-mail - popis akce

Akce Poslat e-mail slouží k odeslání e-mailové zprávy vybraným uživatelům. Prostřednictvím e-mailu jsou tito uživatelé informováni, že krok workflow dané položky byl změněn. Například e-mail finančnímu řediteli, že se bude fakturovat.

Poznámka pouze pro on-premise licence: Aby akce Poslat e-mail mohla fungovat, je třeba mít v konfiguračním souboru webové služby vyplněné připojení na SMTP server.

Skupiny příjemců

Slouží k zadání skupin, jejichž členům bude e-mail poslaný. Hodnoty do polí Skupiny příjemcůPříjemci se zadávají ve formátu databázových identifikátorů (ItemID) a je možné definovat jen jeden z parametrů nebo i oba zároveň.

Jedná se o pole, kde je možné zadávat SQL příkaz prostřednictvím SQL# předpony. Pro přehlednější zadání příkazu je možné kliknout na ikonu tří teček v pravé části pole (...). Po kliknutí na pole vyskočí větší textové pole, kde snadno váš příkaz zadáte.

Příjemci

Slouží k zadání konkrétních uživatelů, kterým bude e-mail poslaný. Hodnoty do polí Skupiny příjemců a Příjemci se zadávají ve formátu databázových identifikátorů (ItemID) a je možné definovat jen jeden z parametrů nebo i oba zároveň.

Jedná se o pole, kde je možné zadávat SQL příkaz prostřednictvím SQL# předpony. Pro přehlednější zadání příkazu je možné kliknout na ikonu tří teček v pravé části pole (...). Po kliknutí na pole vyskočí větší textové pole, kde snadno váš příkaz zadáte.

Předmět

Zadejte předmět zaslané e-mailové zprávy.

Jedná se o pole, kde je možné zadávat SQL příkaz prostřednictvím SQL# předpony. Pro přehlednější zadání příkazu je možné kliknout na ikonu tří teček v pravé části pole (...). Po kliknutí na pole vyskočí větší textové pole, kde snadno váš příkaz zadáte.

Zpráva Zadejte text e-mailu. Jako v jiných akcích, i zde můžete využívat zástupných znaků a zadat SQL příkaz.

Pro zadávání hodnot je možné použít i systémové proměnné, které jsou podrobněji popsány v článku Systémové proměnné pro zadávání v akcích.

Chcete-li si právě nadefinovanou akci uložit pro pozdější použití v jiném kroku workflow, můžete tak udělat pomocí tlačítka Šablona -> Export. Pokud máte akci typu Poslat e-mail již nadefinovanou a vyexportovanou z dřívějších úprav workflow, můžete ji znovu použít pomocí nabídky Šablona -> Import. Více o možnostech importu a exportu workflow akcí naleznete v samostatné kapitole Import a Export definic workflow akcí.

Příklad - E-mail finančnímu řediteli, že se bude fakturovat

 


Skupiny příjemců

ItemID uživatelské skupiny, které se bude e-mail posílat. Pokud se bude posílat více skupinám, pak se jednotlivé identifikátory oddělují středníky bez mezer. Lze zapsat:

SQL#SELECT ItemID FROM Groups WHERE GroupName LIKE '%Finanční ředitel%'

Pokud chcete vybrat více skupin příjemců, můžete příkaz zadat obdobným způsobem jako následující příklad (jména skupin jsou vzorová, v vaší Way-CRM® se mohou lišit):

SQL#SELECT ItemID FROM Groups WHERE GroupName IN (N'Obchodní oddělení', N'Ekonomický úsek', N'Technik', N'Konstruktér', N'Rozpočtář', N'Ředitel realizace')
Příjemci

ItemID člověka, kterému se posílá e-mail. Lze zapsat:

SQL#SELECT ItemID FROM Users WHERE UserName LIKE '%jlalinsky%'

V případě, že chcete zadat více uživatelů najednou, je potřeba zapsat zapsat jejich GUID (unikátní databázový identifikátor) ve formátu, kdy jednotlivá GUID budou oddělena středníky, tedy podobně jako:

1234-5678-90123456;9876-5432-1074104;5432-1098-7654321
Předmět
$CURRENT_ITEM[FileAs] se bude fakturovat ve výši $CURRENT_ITEM[Price] 
Zpráva

Je nutné vyplnit také tělo e-mailu. To může být buď jen obyčejný text, nebo můžete používat odkazy pro zjednodušení práce. Jedním kliknutím se dostanete na položku, z jejíhož workflow byl e-mail odeslán. Pro vygenerování názvu projektu jako odkazu na daný projekt můžete zvolit následující zápis:

SQL#SELECT 'Projekt: <a href="eway://Projects/$CURRENT_ITEM[ItemID]">$CURRENT_ITEM[FileAs]</a>' FROM Projects WHERE HID='$CURRENT_ITEM[HID]'