Company Sales by Account Manager

Report popisuje a sumarizuje výsledky obchodníků v souvislosti s jejich prodejní činností. Tento report vám tedy ukazuje, jak moc anebo jak málo byli jednotliví obchodníci vaší firmy aktivní v jednotlivých měsících.

Předpoklady pro výpočet

Základní předpoklady pro zobrazení hodnot v reportu jsou:

  • Jsou vytvářeny doklady, které mají typ Faktura vydaná, Pokladna přijatá nebo Vydaný opravný daňový doklad (dobropis) a nejedná se o doklady nové, ale o zaplacené nebo vyfakturované.
  • K dokladu musí být přiřazen určitý odběratel a zároveň by se nemělo jednat o doklad prázdný.
  • Uživatel, který report generuje, má dostatečná oprávnění pro zobrazení jednotlivých modulů - především Doklady, Uživatelé a Společnosti.

Parametry reportu

ParametrPopis
Začátek Udává počátek sledovaného období.
Konec Udává konec sledovaného období.

Report zobrazuje informace sumarizované za jednotlivé měsíce.

Po zadání parametrů se zobrazí report v podobě tabulky.

Orientace v reportu

záhlaví reportu je uveden název reportu a časový úsek, pro který je report vygenerován.

Sloupce reportu

První sloupec prezentuje jména jednotlivých obchodníků (uživatelů, kteří vlastní v rámci systému alespoň jednu společnost), kteří provádějí obchodní činnost - vytvářejí v systému nabídky v podobě dokladů. Na jméno obchodníka v tomto sloupci je možné kliknout - zobrazí se jeho karta Uživatele. Zároveň je u každého uživatele ikonka +, při kliknutí na ni se u daného obchodníka rozbalí seznam všech společností, jichž je právě vybraný uživatel vlastníkem.

Následující sloupce zastupují jednotlivé měsíce v daném časovém období. Pro jeden měsíc je vždy jeden sloupec.

Poslední sloupec prezentuje sumarizované hodnoty pro jednotlivé obchodníky za celé zvolené období. Při rozbaleném seznamu společností jsou rovněž zobrazeny sumy prodejů pro každou společnost zvlášť.

Řádky reportu

Každý světle modrý řádek prezentuje jednoho obchodníka, pro kterého jsou ve sloupcích uvedeny sumy všech prodejů, jež byly v rámci sledovaného období uskutečněny s některou z jeho společností. Podrobněji pak po rozkliknutí ikonky + u obchodníka uvidíte, ke kterým společnostem se prodeje vážou.

Každý bílý řádek reprezentuje jednu společnost, pro kterou jsou ve sloupcích uvedeny všechny prodeje, jež s ní byly v rámci sledovaného období uskutečněny. Částky uvedené v jednotlivých buňkách tedy představují sumu celkových cen zaplacených nebo vyfakturovaných dokladů typu Faktura vydaná, Pokladna přijatá nebo Vydaný opravný daňový doklad, spadající svou platností (Od) do daného měsíce. Hodnoty jsou zobrazeny v měně, která je nastavená jako Výchozí měna. V případě, že měna dokladu je jiná než Výchozí měna a nemá s ní nastavený směnný kurz, nebude v reportu zobrazena.

Poslední řádek sumarizuje prodeje všech obchodníků  na všech souvisejících společnostech za jednotlivé měsíce.