Tvorba a editace marketingového seznamu

Marketingový seznam představuje výběr kontaktů dle stanovených kritérií napříč celým systémem (z modulů Příležitosti, Kontakty a Společnosti), které v rámci marketingové kampaně plánujete oslovit. Tento seznam najdete na záložce Marketingový seznam na kartě Marketingové kampaně. Při vytváření nové marketingové kampaně je vždy nutné nadefinovat seznam nový.

Pozn.: Nově vytvořenou kampaň je třeba nejdříve uložit a teprve poté vám bude umožněno definovat seznam.

Nový marketingový seznam vytvoříte pomocí tlačítka Upravit marketingový seznam, které se nachází v horní části okna marketingové kampaně.

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí editační okno pro definici seznamu kontaktů. V eWay-CRM přitom rozlišujeme dva druhy kontaktů: ty, které si do eWay necháte naimportovat či si je uložíte ručně do modulu Kontaktů a Společností; pak jsou v eWay také uloženy konkakty i na potenciální partnery, které jsou vedeny pouze v modulu Příležitosti a do modulů Kontakty a Společnosti jsou zařazeny až v případě, že je příležitost převedena na projekt.

V prvním kroku definice marketingového seznamu je proto nutné specifikovat zdroj dat, jež představuje bázi dat, nad nimiž budete ve druhém kroku definovat filtry. Pokud chcete oslovit kontakty uložené v obou zdrojích dat, je nutné definici marketingového seznamu rozdělit do dvou částí - výběru Kontaktů a Společností a pak výběru Příležitostí. Více o zdrojích pro marketingové seznamy najdete v článku Zdroje marketingových seznamů.

Ve druhém kroku definujete pomocí logických výrazů dotaz, podle kterého budou kontakty ze zvolených modulů vybrány. Pro Kontakty a Společnosti může dotaz vypadat například jako na obrázku níže. Pro kontrolu, jaké a kolik kontaktů formulovaný filtr vrací, použijte tlačítko Použít. Kontakty, které nechcete do konečného marketingového seznamu importovat, zde zrušte pomocí zatržítka v prvním sloupci.

Abyste měli jistotu, že do marketingového seznamu zařadíte pouze takové kontakty, společnosti anebo příležitosti, které od vás chtějí dostávat marketingová sdělením, před stisknutím tlačítka Použit zaškrtněte pole Vyjmout odhlášeného z odběru hned vedle tlačítka. Do seznamu se vám tak dostanou jen respondenti, kteří si vás neodhlásili, tedy kontakty, společnosti a příležitosti, na jejichž detailu není zaškrtnuté pole Odhlásit z odběru. Automaticky tak budete mít zajištěno, že respondenti nebudou brát vaše e-maily jako obtěžující, pokud vám již daly dříve najevo, že je nechtějí dostávat. (Dostupnost: Zaškrtávací pole Vyjmout odhlášeného z odběru je dostupné od verze eWay-CRM 5.2.0.)

Zároveň je možné si vytvořit vlastní si vlastní pole, která budou sloužit k evidenci a získávání souhlasu se zasíláním marketingových zpráv. Více se dočtete v článcích:

Máte-li filtr nadefinován, můžete využít tlačítka Uložit filtr, po jehož stisku budete vyzváni k pojmenování aktuálního filtru.

Konečný výběr kontaktů, který chcete importovat do marketingového seznamu, potvrďte tlačítkem Přidat. Kontakty budou vloženy na záložku Marketingový seznam v okně Marketingové kampaně. Stisknutím tlačítka Nahradit přepíšete původní marketingový seznam aktuálním výběrem kontaktů. Akci Nahradit nedoporučujeme provádět v případě, že kampaň již byla spuštěna. Tlačítkem Storno zrušíte editaci marketingového seznamu a vámi provedené výběry kontaktů nebudou do marketingového seznamu zahrnuty.

Jestliže chcete k vybraným kontaktům přidat kontakty uložené v modulu Příležitosti, přejděte v okně marketingové kampaně znovu k editaci Marketingového seznamu (pomocí tlačítka Upravit marketingový seznam) a v prvním kroku volte zatržítko Příležitosti a dále postupujte stejně jako u předchozího případu. Pro vytvoření konečného marketingového seznamu lze tímto způsobem kombinovat výsledky několika různých filtrů nad různými moduly.

 

Ukládání vytvořených filtrů

Jednou nadefinované filtry si můžete ukládat pro příští použití. Jedná se o obdobu uživatelských pohledů na hlavní seznamy a není proto možné jejich sdílení mezi uživateli.

Máte-li filtr nadefinován, můžete využít tlačítka Uložit filtr, po jehož stisku budete vyzváni k pojmenování aktuálního filtru.

Pokud potřebujete definovat nový marketingový seznam a již máte nějaké definice filtrů uložené z předchozích marketingových kampaní, jednoduše můžete seznam uložených filtrů vyvolat stiskem malé šipky u tlačítka Uložit filtr a vybrat nejvhodnější dotaz.

Rozdíly v počtu položek v marketingovém seznamu a počtu skutečně odeslaných e-mailů

Při odesílání kampaně může docházet k rozdílu mezi počtem kontaktů v kontakt listu, na který byla kampaň odeslána a počtem skutečně odeslaných e-mailů. Kde tento rozdíl vzniká?

Při importu kontaktů z Vašeho CRM do systému Emailkampane.cz dochází k validaci syntaxe e-mailových adres a následně k zamítnutí všech neplatných. Dochází tak k první redukci v počtu skutečně odeslaných e-mailů.

Před odesláním kampaně potom dochází ke kontrole kontakt listu porovnáním s již známými nedoručitelnými adresami (například z důvodu označení za spam nebo dlouhodobé chybě). Tyto kontakty jsou potom z rozesílky vyloučeny. Teoreticky může dojít i k nalezení nových nedoručitelných kontaktů (tyto uvidíte v kontakt listu v závorkách). Tak se počet skutečně odeslaných e-mailů ještě sníží a toto číslo vidíte jako počet odeslaných e-mailů po přihlášení do aplikace Emailkampane.cz

Poznámka: K výše uvedenému dochází z důvodu prevence před zařazením vaší domény do blacklistů, a označením ,,spammer“.