Popis a využití modulu Docházka

This feature is available in module Contacts & Companies (Professional).

Modul docházky umožňuje uživatelům zaznamenávat čas, který strávili prací na konkrétním projektu či příležitosti, a to i s popisem konkrétní vykonávané činnosti. Vzhledem k tomu, že je možné vytvářet různé typy workflow, je možné ještě lépe kategorizovat vaši docházku.

Zaměstnavatel tak má dokonalý přehled o činnosti svých zaměstnanců a zároveň o průběhu práce na projektech. Díky záznamům v modulu Docházka je snadné vyúčtovat zákazníkovi vykonanou práci a vzniklé náklady.

Jednotlivé záznamy nebo celý výkaz práce za vybrané období, zákazníka, uživatele nebo projekty lze poté najít v modulu Reporty eWay-CRM® (viz kapitola Reporty).

Seznam docházky

Kliknutím na tlačítko Docházka na nástrojové liště eWay-CRM® zobrazíte seznam záznamů o docházce uložených v systému.

Přejete-li si upravit základní pohled na seznam položek a zobrazit ta data, která vás zajímají, prostudujte si kapitolu Hlavní seznam, kde naleznete i další obecné informace o práci s položkami hlavního seznamu.

Modul Docházky nabízí i možnost editování některých položek přímo v seznamu. Více v článku Úprava položek v seznamu, hromadná editace.

Správa záznamů o docházce

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete:

Karta docházky

Dvojím kliknutím na vybranou položku docházky zobrazíte její okno pro práci se záznamem. Při vytváření nové položky docházky se zobrazí okno pro práci se záznamem bez vyplněných hodnot a je na vás, abyste do systému zadali všechny potřebné údaje.

Nadřazená položka

Položka, ke které se docházka vztahuje. Např.: Pokud se vytváří docházka přímo přes kartu projektu tlačítkem Vazba s novou položkou > Nová položka docházka, projekt se automaticky předvyplní. V případě vytváření nové docházky přes nástrojovou lištu eWay-CRM® je třeba nadřazenou položku vybrat.

Úkol Každou docházku je možné provázat s konkrétním úkolem, k němuž se vztahuje.
Uživatel

Automaticky se předvyplní jméno uživatele, který je k systému přihlášen.

Předmět

Pracovník uvede náplň práce, kterou v daném časovém úseku vykonával.

Typ

Typ činnosti udává povahu záznamu a usnadňuje orientaci v seznamu docházek a konkretizuje danou činnost.

Poznámka

Text, který k danému záznamu chcete připojit, například podrobnější rozepsání pracovní náplně. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Datum a Od a Do

Konkrétně se zadá datum a čas, kdy byla daná pracovní náplň vykonávána.

Hodnota času v poli Od se automaticky nastavuje podle toho, jaký čas je nastavený na kartě uživatele v sekci Ostatní - viz Karta uživatele.

Přesčas Zaškrtávací pole Přesčas určuje, zda se jednalo o klasickou pracovní dobu, nebo přesčas. Důležité pro výpočet mzdy.

V okně docházky se na nástrojové liště vedle tlačítek Ulož a zavři a Ulož nachází navíc tlačítko Ulož a nový. Kliknutím na tlačítko Ulož a nový uložíte a zavřete stávající záznam a současně otevřete okno pro vytvoření nového záznamu, což je zjednodušení především ve chvíli, kdy si uživatel zadává několik různých docházek (pracuje na více projektech, den předtím zapomněl, apod.). V závislosti na nastavení systému se může stát, že má uživatel oprávnění zadávat svou docházku například maximálně dva dny zpět nebo jen k nedokončeným projektům. Toto nastavení lze upravit v administračním aplikaci v Globálním nastavení.

Další obecné informace o okně pro práci se záznamem najdete v kategorii Okno pro práci se záznamem.

Workflow panel pro modul docházka

V horní části okna pro práci se záznamem je zobrazen workflow panel. Kroky workflow panelu závisí na typu docházky – nastavení typů docházky a jednotlivých kroků workflow panelu se provádí v administrační aplikaci eWay-CRM®.

Je tedy možné mít k dispozici předdefinovaných např. pět typů docházky a zajistit tak, že pracovníci budou vždy za všech okolností vědět, jakou docházku si přiřadit. Systém je schopen během změny stavu položky kontrolovat, zda jsou vyplněna určitá pole (například začátek a konec docházky), atp.

eWay-CRM® umožňuje automatickou notifikaci skupin uživatelů nebo i jednotlivých pracovníků, takže se odpovědní vedoucí dozví o zadání nové docházky.

Pro obecné informace o workflow nahlédněte do kapitoly Workflow panel.