Automatické stahování denních směnných kurzů

Pokud potřebujete každý den pracovat s aktuálními kurzy, neznamená to, že musíte zadávat každý den znovu a znovu manuálně nové kurzy. Automatické stahování denních kurzů vybraných měn se o to postará za vás.

Jak to celé funguje?

Každý den krátce po půlnoci se na serveru spustí mechanismus, který projde všechny platné kurzy, jeden po druhém, a překontroluje jejich Platnost do. Pokud je u nějakého platného kurzu datum Platnost do v minulosti, je takový kurz automaticky zneplatněn a systém místo něj stáhne kurz nový, aktuální pro nový den. Platnost automaticky stahovaných kurzů je vždy pouze jeden den. Systém používá kurzový lístek, který je denně publikován Evropskou centrální bankou. Pro získávání kurzů je pak konkrétně využívána služba http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml.

Důležité: V případě, že je jako Výchozí měna v eWay-CRM® nastavena CZK, eWay-CRM® nepřepočítává kurz například pro CZK/USD, přepočítávají se jen měny vůči EUR.

V případě, že máte některé kurzy zadané na delší časové období, mechanismus pro automatické stahovaní kurzů nebude kurz aktualizovat do doby, než vyprší platnost vámi zadaného kurzu.

Nové kurzy se stahují pouze pro viditelné měny. Ovlivnit viditelnost měny lze editací sloupce Viditelné v seznamu Currency v Administrační aplikaci. Pokud disponujete dostatečnými právy, přihlaste se do Administrační aplikace. V části Nastavení modulůSeznamy vyhledejte seznam Currency a otevřete jej. Zde vidíte seznam všech měn, které je možné v eWay-CRM® používat.

Ve sloupci Viditelné zaškrtněte všechny měny, které chcete v systému používat (jen ty viditelné se pak zobrazují na dialozích v nabídce měn - třeba na Příležitosti u Ceny).

Pro tyto měny následně přidejte manuálně kurzy, viz Přidání nového směnného kurzu. Za první den je potřeba nastavit vlastní kurz.

Vybrané měny pak budou každý den ve vašem modulu Směnné kurzy aktuální. Kurzy pro měny, které nemají zaškrtnuté pole Viditelné, nebudou aktualizovány.