Přidání nového směnného kurzu

Do eWay-CRM® můžete kurzy vkládat nejen ručně,  ale je možné nastavit i automatické stahování denních kurzů. Záleží na způsobu vaší práce, zda-li spíše pracujete s pevnými kurzy stanovenými pro určité období (doporučujeme ručně vytvářet), anebo jestli přepočítáváte veškeré částky v cizích měnách k aktuálnímu kurzu ten daný den (pak použijte automatické stanování kurzů). Automatické stahování kurzů je popsáno v samostatném článku Automatické stahování denních směnných kurzů. Následující text se týká zejména manuálního vytváření směnných kurzů a jejich případné editace.

Oba způsoby vytváření směnných kurzů lze i vhodně kombinovat. Pro kurzy, u kterých máte nastavenou delší dobu platnosti, nebude denně stahován kurz nový, a to do té chvíle, než datum platnosti Do vyprší.

Vytvoření nového kurzu jednoduše provedete přímo v seznamu směnných kurzů. Podmínkou je, že disponujete dostatečnými právy pro vytváření a editaci záznamů v modulu. Přidání nového kurzu provedete jednoduše tak, že na konci seznamu kliknete do některého z polí v prázdném řádku.  Aby bylo možné nový směnný kurz skutečně vytvořit, je nutné vyplnit všechna pole, která jsou zde ve výchozím zobrazení uvedena - viz následující obrázek.

Z měny a Do měny ve sloupcích vybíráte ze seznamu měn. Výčet měn v seznamu můžete upravovat, popis editace seznamu najdete v sekci Doporučená nastavení (ovlivněn bude ovšem i výčet měn na dialozích všech modulů).
Kurz je poměr mezi zvolenými měnami ve formátu 1 : xxx. Tudíž, pokud ve sloupci Z měny vyberete EUR a ve sloupci Do měny zvolíte CZK, do sloupce Kurz, musíte zadat kolik Českých korun stojí jedno Euro (1 EUR =  X CZK).
Od a Do rozmezí určuje, v jakém období má být daný kurz platný. Položky, které je v systému potřeba přepočítávat, se přepočítávají kurzem platným ke dni vytvoření položky (nebo ke dni začátku platnosti třeba u dokladu).
Platný

označuje kurzy, které jsou k dnešnímu dni používané pro přepočty měn. Platnost kurzu se odvíjí od dat, která jste vyplnili ve sloupcích Od a Do. Pokud dnešní den nespadá do rozmezí daného těmito sloupci, kurz nebude označen jako platný. Příznak nelze uživatelsky editovat, denně o půlnoci systém kurzy a období jejich platnosti kontroluje a pokud u nějakého kurzu dojde k vypršení platnosti, systém automaticky odebere i příznak ze sloupce Platný.  Příznak Platný tedy slouží zejména při vyhledávání mezi kurzy.

Pravidla pro vytváření kurzů

Pro vkládání nových kurzů platí následující pravidla:

  • Pro zvolené období může existovat vždy pouze jeden kurz mezi danými měnami - to znamená, že v jednom období nemohou být například dva kurzy EUR ku CZK, ale stejně tak není možné mít v jednom období nastavený kurz EUR ku CZK a CZK ku EUR. eWay-CRM® dokáže z jednoho kurzu dopočítat i kurz opačný a není proto potřeba jej zadávat zvlášť.
  • Měna ve sloupci Z měny a měna ve sloupci Do měny musejí být různé.
  • Kurz musí být číslo větší než 0 (záporné číslo a 0 není dovoleno).
  • Datum Od musí být menší nebo rovno datu Do.

V případě, že nebude některé z pravidel dodrženo, nebude vám dovoleno uložit nový směnný kurz a navíc se zobrazí okno s informací, k jaké chybě při zadávání došlo.

Obdobným způsobem pak můžete upravovat kurzy, které jsou již v seznamu existují. I pro editaci platí výše zmíněná pravidla.