Notifikace uživatele o vazbách na dokumentu

V rámci vaší práce je mimo jiné také potřeba mít přehled o tom, jaké vazby jsou spojeny s dokumenty, k nimž jste přiřazeni. Jestliže ztratíte přehled, může se stát, že budete dokumenty přiřazovat k projektům, kde nejsou aktuální, spojíte si je s nevhodnými příležitostmi apod. eWay-CRM® vám pro tyto potřeby nabízí možnost sledování toho, jaké vazby existují k dokumentu, s kterým je pro vás vazba vytvořena. Jedná se o notifikaci, která vám automaticky sdělí, že dokument, k němuž jste byli přiřazeni, má vazbu s projektem, příležitostí, společností nebo kontaktem.

Ihned tak získáváte přehled o tom, k jakému projektu, příležitosti, kontaktu nebo společnosti se dokument váže.

V případě, že je notifikace nastavena (viz níže), je všem uživatelům, kterých se týká, zaslána zpráva o tom, že dokument má vazbu s projektem, příležitostí, společností nebo kontaktem. Notifikace je prováděna e-mailem, a tak je nutné, aby každý uživatel měl v systému eWay-CRM® u svého profilu (ve své kartě) zadanou e-mailovou adresu. V případě nezadání e-mailové adresy nemůže být notifikace doručena.

Nastavení notifikace

Notifikováni budou pouze ti uživatelé, kteří jsou s dokumentem právě svázáni. Nastavení (vypnutí a zapnutí) funkce je možné nalézt v administrační aplikaci eWay-CRM®, a to v sekci globální nastavení, kategorie Dokumenty.

Více o nastavení notifikace v administrační aplikaci naleznete v článku Notifikovat uživatele o dokumentu na projektu, příležitosti, společnosti nebo kontaktu, pokud se vytvoří vazba mezi dokumentem a uživatelem.

Pokud je notifikace nastavena, v uvedených případech přijde oprávněným uživatelům e-mail, který má obdobnou podobu jako tento:

Jazyk notifikačního e-mailu je nastaven na základě nastavení Výchozí jazyk.