Notifikovat uživatele o dokumentu na projektu, příležitosti, společnosti nebo kontaktu, pokud se vytvoří vazba mezi dokumentem a uživatelem

Pomocí položky Notifikovat uživatele o dokumentu na projektu, příležitosti, společnosti nebo kontaktu, pokud se vytvoří vazba mezi dokumentem a uživatelem máte možnost definovat, jestli budou osoby, které jsou v danou chvíli spojeny s konkrétním dokumentem, informovány o tom, že dokument má vazbu na projekt, příležitost, společnost nebo kontakt. Základem fungování je pak skutečnost, že má uživatel v systému zavedený e-mail, na který bude notifikace zaslána. Více informací o notifikaci uživatelů najdete v článku Notifikace uživatele o vazbách na dokumentu.

Dvojím kliknutím na položku Notifikovat uživatele o dokumentu na projektu, příležitosti, společnosti nebo kontaktu, pokud se vytvoří vazba mezi dokumentem a uživatelem v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, budou uživatelé navázaní na dokument informováni, že je k dokumentu vytvořena vazba s projektem, příležitostí, společností nebo kontaktem. 

Je-li pole nezaškrtnuto, nebudou uživatelé nově spojení s dokumentem o vazbách informováni.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.