S čím vám eWay-CRM® pomůže

Základní funkce eWay-CRM®

Evidence společností a kontaktů

Díky modulům Společnosti a Kontakty si můžete pohodlně evidovat veškeré vaše obchodní kontakty nezávisle na tom, jestli se jedná o společnosti, jednotlivce či zaměstnance jednotlivých společností. CRM systém eWay-CRM® umožňuje automaticky evidovat e-mailovou komunikaci se společností či kontaktem. Kategorizace záznamů vám umožní pořádat marketingové akce jen pro tu správnou skupinu zákazníků přes nabídku Hromadné e-maily či Tisk štítků a obálek.

U modulu Kontakty se jedná o odlišný modul než ten, který je v aplikaci Microsoft Outlook, ovšem eWay je s ním plně kompatibilní a existuje zde možnost obousměrné synchronizace záznamů.

Řízení projektů a obchodních příležitostí

V eWay-CRM® máte možnost evidovat nejen kontakty a společnosti, můžete zde rovněž vést projekty a obchodní příležitosti a vytvářet vazby mezi nimi a vašimi kontakty. Naskytuje se vám tak mnohem širší pohled pro vedení vztahu se zákazníky.

Moduly Projekty a Příležitosti současně dovolují vést kompletní agendu pro sledování životního cyklu zakázky, její výnosnosti a přidružovat k ní informace formující její povahu a vývoj. Takovými informacemi mohou být různé emaily, telefonáty, dokumenty či projektový deník. Máte zde rovněž možnost definovat pracovní postupy (workflow) pro jednotlivé typy projektů a zajistit tak, že všichni pracovníci budou dodržovat vámi stanovené postupy.

Pro potřeby řízení zdrojů lze s projektem či příležitostí asociovat interní pracovníky a sledovat, jak se v rámci projektu/zakázky vyvíjí náklady na lidi.

Správa e-mailů, dokumentů a deníků

E-maily došlé do aplikace Microsoft Outlook, je možné ukládat i do CRM systému eWay-CRM®. Zajistíte tak, že se záznam o elektronické komunikaci archivuje v systému a zůstane uchován, i když jej uživatel smaže ze své poštovní schránky nebo dokonce odejde z firmy. Při automatické evidenci příchozích a odchozích e-mailů jsou zprávy rovněž automaticky svazovány s osobami, kontakty nebo společnostmi, kterých se týkají.

Do systému jste rovněž schopni vkládat dokumenty různých typů a svazovat je s projekty, společnostmi či jinými položkami, se kterými dokument souvisí.

Deníky, jak již samotný název napovídá, pomáhají zaznamenávat situace jako schůzky, telefonáty, poznámky, které se v rámci průběhu projektu řešily a jsou nějak významné pro vývoj projektu. Díky deníkům jste schopni zajistit dostupnost informací i pro jiné uživatele a navíc podle nich můžete hodnotit aktivitu uživatelů. 

V eWay-CRM® díky těmto modulům můžete bez zvýšeného úsilí evidovat komunikaci s klientem a zajistit maximální dostupnost a dohledatelnost informací napříč celou firmou. Navíc pro zaměstnance bude mnohem jednodušší zastoupit své kolegy v době dovolené nebo nemoci.

Úkoly

Pro přehledné rozdělování úkolů a organizaci práce využívá eWay-CRM® úkolů z MS Outlook. Úkoly můžete přiřazovat ostatním uživatelům přímo v rámci řešeného projektu, při pohledu na kartu projektu tak okamžitě vidíte, v jakém stavu jsou Vámi zadané práce. Navíc, každý uživatel má své úkoly vždy přímo ve svém Outlooku, takže na ně nezapomene.

Reporting (Vaše zpětná vazba)

Pomocí informačního systému eWay-CRM® získáte přehled a zpětnou vazbu o tom, co se ve Vaší firmě děje. Příkladem může být zjištění skutečných nákladů na projekt, sledování produktivity Vašich pracovníků, obratovosti a ziskovosti Vašich zákazníků.

Jak mi tyto funkce pomohou?

Sdílení informací

eWay-CRM® dovoluje mezi jednotlivými položkami v systému vytvářet vazby. Můžete tak jednoduše k projektu přidat odkaz na dodavatele, přiložit záznam z jednání či vložit smlouvu. Při pohledu na jednotlivé záznamy tak získáváte komplexní přehled i o tom, v jakém je vámi prohlížená položka vztahu k ostatním.

Když pak nějaký zákazník zavolá do firmy, zaměstnanec aniž by kdy předtím se zákazníkem jednal, má veškeré informace o zakázníkovi po ruce na zákaznické kartě a nemusí je složitě dohledávat. Veškeré e-maily, telefonáty, schůzky, dokumenty, vše zde obchodník najde.

Vaši pracovníci mají rovněž sdílené kalendáře. Při sjednávání hromadných schůzek tak ihned víte, kdo má v danou chvíli volno.

Procesní řízení

Software eWay-CRM® je zaměřený na podporu firem, které poskytují služby na bázi projektů. V rámci modulů Dokumenty, Projekty a Příležitosti máte možnost definovat pracovní postup pro jejich zpracování. Ušetříte si tak některé procesní zmatky, které vznikají v denním provozu firmy. Celkové řízení firmy je efektivnější a hladší. Všichni vědí v jakém stavu se projekty nachází a kdo je za co odpovědný a co má následovat poté, co byla jedna fáze splněna.

Systém uživatele dokonce dokáže upozornit, když například v nějaké fázi měla být k projektu připojena faktura, ale uživatel na ní zapomněl. Nestane se tak, že by Vám u projektu chyběly důležité údaje.

Díky možnosti propojit eWay-CRM® s účetnictvím a sledování docházky k projektům můžete jednoduše sledovat finanční výnosnost projektu.

Bezpečnostní politika

Vzhledem k tomu, že eWay–CRM® umožňuje správu a sdílení veškerých údajů důležitých pro chod společnosti, musí rovněž disponovat vysokou úrovní bezpečnosti. V eWay můžete nastavit různá práva jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů. Nastavíte-li určitá práva pro skupinu, budou automaticky nastavena všem jejím členům. Uživatel může být zařazen i do několika skupin současně. Oprávnění lze nastavit individuálně na každý modul či dokonce pole v eWay-CRM®.