Kategorizace záznamů

Obsah článku:

 

eWay-CRM® nabízí možnost rozdělení záznamů do kategorií, což zvyšuje přehlednost uložených dat. S pomocí kategorizace záznamů pro vás bude snadné vypsat seznam např. všech společností z určitého oboru dle vašeho přání.

Vytvoření nové kategorie

Pro vytvoření nové kategorie stačí kliknout na položku v seznamu, které chcete novou kategorii přiřadit, a vybrat Kategorie > Nová kategorie.

Stejného efektu lze dosáhnout, pokud máte položku otevřenou a kliknete na ikonu Kategorie v pásu karet a vyberete možnost Nová kategorie.

Sloupec Kategorie je zobrazen v každém modulu eWay-CRM®. Kategorii k záznamu přiřadíte také vytvořením vazby s existující položkou typu Kategorie – více informací o vytváření vazeb najdete v kapitole Vazby.

Přidávání kategorií

Přidávání kategorií přes kontextové menu

Kategorii nemusíte přidávat pouze přímo v okně, ale můžete tak jednoduše učinit v jakémkoli seznamu jen tím, že kliknete na položku pravým tlačítkem, vyberete možnost Kategorie a následně si necháte vyjet seznam všech kategorií. Zde jen kliknete na kategorii, kterou chcete položce přiřadit. Kategorie se zaškrtne a bude k položce přidána. Můžete tak vybrat kolik kategorií chcete.

V kontextovém menu máte u možnosti Kategorie také variantu Nová kategorie, čímž můžete připojit k položce či položkám úplně novou kategorii. (Dostupnost: Funkce vytvoření nové kategorie vytvořené přímo z kontextového menu je dostupná od verze eWay-CRM® 5.4.2.)

Máte tak výrazně usnadněné přiřazování kategorií, které využijete hlavně v rámci filtrování záznamů.

Přidávání kategorií přímo z okna položky

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM® 5.4.2.

Kategorizovat je možné také po otevření položky přímo v jejím okně. Stačí kliknout na možnost Kategorie a následně vybrat danou kategorii.

V kontextovém menu máte u možnosti Kategorie také variantu Nová kategorie, čímž můžete připojit k položce úplně novou kategorii.

Správa kategorií

Dostupnost: Funkce je dostupná od verze eWay-CRM® 6.1.0.

V seznamu položek stačí pravým tlačítkem kliknout na položku a vybrat Kategorie > Spravovat kategorie.

Stejného výsledku je možné docílit, když máte otevřenou položku a kliknete na ikonu Kategorie na pásu karet a vyberete Spravovat kategorie.

V obou případech se vám objeví seznam všech kategorií:

V tomto seznamu můžete:

  • Přejmenovat kategorii - stačí dvakrát kliknout na kategorii a změnit její název
  • Smazat kategorii - vybrat kategorii a kliknout na tlačítko Smazat

Pro potvrzení změny je potřeba kliknout na OK.

Filtrování podle kategorií

Máte-li své záznamy v eWay-CRM® označené příslušnými kategoriemi, práce s daty se stane výrazně snazší a efektivnější. Přejete-li si např. zobrazit všechny společnosti z kategorie Divadla, můžete tak učinit s využitím funkce filtrování záznamů – jednoduše nastavíte podmínku pro filtrování tak, aby sloupec Kategorie odpovídal hodnotě Divadla. Více informací o filtrování záznamů najdete v kapitole Filtrování záznamů.

Seskupování podle kategorií

Kategorizaci záznamů můžete využít i ve spojení s funkcí seskupování záznamů. Seskupíte-li záznamy podle sloupce Kategorie, získáte seznam položek přehledně roztříděných podle vámi nastavených kategorií. Patří-li jeden záznam do více kategorií současně, zobrazí se při seskupení ve všech kategoriích, do nichž je zařazen. Více informací o seskupování záznamů najdete v kapitole Seskupení položek seznamu.