Vazby

eWay-CRM® umožňuje vytvářet vazby mezi jednotlivými položkami napříč všemi moduly. Při zobrazení kteréhokoliv záznamu zároveň vidíte, které další položky jsou s vybraným záznamem svázány - resp. s ním nějak souvisí. K projektu můžete tedy přiřadit nejen společnost, pro kterou zakázku realizujete, či kontaktní osobu, s níž v průběhu vývoje jednáte, ale také veškeré související dokumenty, e-maily apod.

Vytvoření vazby

Ať už vytváříte vazbu s novou položkou anebo s položkou existující, kliknutím na příslušnou ikonu (viz dále) se objeví seznam položek, které je možné vytvořit. Pořadí položek v tomto seznamu je dáno pořadím záložek v záložkovém systému daného okna.

Vazba s existující položkou

Dvojím kliknutím na položku v hlavním seznamu otevřete položku, u které si přejete vytvořit vazbu.

Tlačítko Připojit slouží k vytvoření vazby mezi položkou, kterou právě editujete, a jakýmkoliv jiným záznamem uloženým v systému. Kliknutím na šipku tlačítka Připojit zobrazíte menu, v němž můžete zvolit, jaký typ položky chcete s právě upravovanou položkou svázat.

V případě, že je v dolní části okna pro práci se záznamem aktivní záložka modulu, s nímž může být vytvořena vazba, kliknutím přímo na tlačítko Připojit zobrazíte okno pro výběr konkrétní položky přímo z daného modulu. Vyberte položku, s níž chcete vytvořit vazbu, a klikněte na tlačítko OK v pravé dolní části okna. V dolní části okna pro práci se záznamem vidíte nově vytvořenou vazbu v záložce příslušného modulu.

Vazba s novou položkou

Tlačítko Vytvořit umožňuje vytvoření nové položky, a zároveň vytvoří vazbu mezi právě přidanou položkou a záznamem, který editujete. Kliknutím na šipku tlačítka Vytvořit zobrazíte menu, v němž můžete zvolit, jaký typ položky chcete s právě upravovanou položkou svázat. V případě, že je v dolní části okna pro práci se záznamem aktivní záložka modulu, s nímž může být vytvořena vazba, kliknutím přímo na tlačítko Vytvořit zobrazíte okno pro vytvoření položky daného typu. Tato nově vytvořená položka bude s původně editovaným záznamem automaticky svázána.

Do nově zobrazeného okna vyplňte všechny požadované údaje, okno poté zavřete kliknutím na tlačítko Ulož a zavři v levé horní části nástrojové lišty. V dolní části okna pro práci se záznamem vidíte nově vytvořenou vazbu v záložce příslušného modulu.

Vazba s novou položkou v relačním poli

Dostupnost: Tlačítko pro vytvoření nové položky ze seznamu relačního pole je dostupné od verze eWay-CRM 6.0.2.

Pro přidání vazby na novou položku je možné také využít přímo seznam, který se objeví, když kliknete na relační pole jako je Odběratel, Kontaktní osoba, apod. V seznamu stačí kliknout na tlačítko Vytvořit položku. V tu chvíli se otevře okno s novou položkou. Po uložení se přímo vloží do pole vazby.