Seskupení položek seznamu

Položky v seznamu můžete seskupit podle kteréhokoliv sloupce. Pravým tlačítkem klikněte do záhlaví sloupců a v kontextovém menu vyberte položku Zobrazit pole Seskupit podle.

Nad záhlavím sloupců se zobrazí tzv. seskupovací oblast. Do této oblasti můžete přetáhnout sloupec, podle kterého chcete položky seskupit. Jednoduše uchopte myší sloupec za jeho záhlaví, a přetáhněte jej do seskupovací oblasti. Název sloupce je nyní zobrazen v seskupovací oblasti a položky jsou seskupeny dle tohoto sloupce.

Práce se seskupenými položkami

Kliknutím na ikonku + před skupinou zobrazíte veškeré položky, které do skupiny patří.

Vámi zvolené seskupení zůstává uložené i po vypnutí programu a jeho opětovném zapnutí.

Sumy při seskupování

Abyste měli neustále přehled a případně se mohli snáze orientovat, je i v případě seskupování zachováno, že vidíte sumy. Nevidíte sumy pouze pro celý seznam, ale i pro jednotlivé kategorie. Například si tak můžete vybrat pouze ty příležitosti, které mají určitou pravděpodobnost, a zjistit si, kolik by vám mohly přinést. Anebo si seskupíte projekty podle typu, abyste viděli, který typ vám přináší nejvíce.

Sloupec, podle kterého se seskupuje, je navíc fixní, takže i když seznam posouváte, vždy víte, k jaké kategorii sumy patří.

Zrušení seskupení

Seskupení můžete zrušit – jednoduše sloupec ze seskupovací oblasti přetáhnete myší zpět na požadované místo mezi ostatní sloupce. Stejného výsledku dosáhnete, pokud pravým tlačítkem kliknete na hlavičku sloupce, podle něhož se seskupuje, a vyberete možnost Zrušit seskupení. Pokud chcete zrušit seskupení podle vícero sloupců, vyberte možnost Zrušit seskupení všech sloupců.