Nacházíte se zde: Úvod / FAQ / Verze Basic / Záloha a obnova dat v eWay-CRM® Basic

Záloha a obnova dat v eWay-CRM® Basic

Popis

Tento článek popisuje, jak si ručně vytvořil zálohu dat v eWay-CRM® Basic a znova ji obnovit - například na jiný počítač.

Upozornění: Návod lze využít pouze v případě, že data budou přenášena mezi stejnými verzemi systému eWay-CRM® a pouze za předpokladu, že SQL Server byl na počítačích instalován až během instalace eWay-CRM®. Z technických důvodů nelze přenést data z eWay-CRM®, kterou jste si instalovali například před rokem a vložit je do nejnovější verze verze eWay-CRM®. Stejně tak nelze zajistit kompatibilitu mezi databázemi z různých databázových serverů.

Verzi vámi nainstalované eWay-CRM® zjistíte přes menu Outlooku, nabídka eWay-CRM -> Nápověda -> O eWay-CRM, případně na panelu eWay-CRM® pod tlačítkem O eWay-CRM u novějších verzí Outlooku. Pokud byste již neměli instalační balíček konkrétní verze, neváhejte nás kontaktovat.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Pokud máte již jisté zkušenosti se správou PC a databázemi, doporučujeme využít sofistikovanějších nástrojů a postupů, které jsou uvedeny v závěru článku.

I. Záloha dat uložených v eWay-CRM®

Data, která do eWay-CRM® zapisujete, se ukládají do dvou míst - do souborů, které tvoří SQL databázi, a do složky Data aplikací ve složce konkrétního uživatele Windows, kam se ukládají dokumenty a e-maily. Před tím, než začnete provádět kroky dle návodu, je nutné vypnout Microsoft Outlook, Excel i Word. Postupujte podle těchto kroků:

 1. Poznamenejte si jakou verzi eWay-CRM® máte na svém PC v současné době nainstalovanou. Údaj naleznete přes menu Outlooku, nabídka eWay -> Nápověda -> O eWay, případně na panelu eWay-CRM® pod tlačítkem O eWay-CRM u novějších verzí Outlooku (2010 a výše).
 2. Nejprve je potřeba zastavit proces, který se soubory databáze pracuje. Cest je hned několik, záleží na tom, jak máte nastavenou nabídku Start ve Windows a jaký operační systém používáte. Zkuste jeden z navrhovaných kroků:
  • Přes nabídku Start ve Windows přejděte do Ovládacích panelů, kde vyberte Nástroje pro správu a poté Služby
  • V nabídce Start vyberte Programy -> Nástroje pro správu -> Služby
  • Nástroje pro správu naleznete přímo v hlavní nabídce Start, otevřete je a pak vyberte Služby
  • Dále také můžete využít panelu rychlého vyhledávání (Windows Vista a vyšší) zabudovaného do nabídky Start. Jednoduše do textového pole napište "Služby" (anglicky "Services")
 3. V novém okně si vyhledejte službu s názvem SQL Server (EWAYSQL), kterou zastavte buď přes pravé tlačítko nebo přes nabídku v levé části okna. Po dokončení si toto okno ponechte otevřené, budeme jej ještě potřebovat.
 4. V průzkumníku Windows nebo jiném si najděte následující cestu: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data. Zde jsou uloženy soubory reprezentující databáze. Vyberte si soubory eWay_.mdf a eWay_.ldf, které si zkopírujte do úložiště, kde chcete mít zálohu uchovanou.
 5. Data v podobě e-mailů a dokumentů se v Basic verzi eWay-CRM® neukládají přímo do databáze, ale jsou uloženy v Datech aplikací uživatele Windows. Společně se zálohou souborů databáze je tedy nutné si zkopírovat i složky e-mailů a dokumentů. K těmto složkám se nejsnáze dostanete tak, že do adresního řádku průzkumníku Windows (nebo do vyhledávacího proužku v nabídce Start) zadáte relativní cestu "%appdata%/Memos/eWay" a potvrdíte Enterem, složky Email a Dokumenty si pak opět zkopírujte do úložiště, kde chcete mít zálohu uchovanou.
 6. Nyní se opět můžeme vrátit k dialogu Služby, který jsme otevřely v kroku 2. Zde si opět vyberte službu SQL Server (EWAYSQL),  kterou nyní spusťte.

II. Obnova zazálohovaných dat

Pokud chcete zazálohovaná data obnovit pro použití na novém PC či čerstvě nainstalovaném systému, postupujte takto:
 1. Dle názvu instalačního souboru ověřte, že instalujete stejnou verzi, ze které jste provedli zálohu dat.
 2. Běžným způsobem spusťte instalaci eWay-CRM® (můžete postupovat dle návodu na instalaci), vyčkejte než se dokončí první synchronizace systému a ikona eWay Agenta u hodin na hlavním panelu Windows zezelená, pak Outlook vypněte.
 3. Poté je opět potřeba zastavit proces, který pracuje se soubory databáze. Zkuste jeden z navrhovaných kroků:
  • Přes nabídku Start ve Windows přejděte do Ovládacích panelů, kde vyberte Nástroje pro správu a poté Služby
  • V nabídce Start vyberte Programy -> Nástroje pro správu -> Služby
  • Nástroje pro správu naleznete přímo v hlavní nabídce Start, otevřete je a pak vyberte Služby
  • Dále také můžete využít panelu rychlého vyhledávání (Windows Vista a vyšší) zabudovaného do nabídky Start. Jednoduše do textového pole napište "Služby" (anglicky "Services")
 4. V průzkumníku Windows si znovu najděte následující cestu: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data. Zde již budou uloženy nové databázové soubory (které ovšem neobsahují žádná data), tyto soubory přepište soubory eWay_.mdf a eWay_.ldf, které jste si zazálohovali z původní instalace (první část návodu, krok 4).
 5. Data v podobě e-mailů a dokumentů je nutné obnovit zvlášť do aktuální složky Data aplikací uživatele Windows. Složka může být skrytá, a proto se k těmto složkám nejsnáze dostanete tak, že do adresního řádku průzkumníka Windows (nebo do vyhledávacího proužku v nabídce Start) zadáte relativní cestu "%appdata%/Memos/eWay" a potvrdíte Enterem. Složky Email a Dokumenty přepište složkami, které jste si uložili v rámci zálohy předchozího systému.
 6. Nyní se můžeme zase vrátit k dialogu Služeb, který jsme otevřeli v kroku 3. Znovu si vyberte službu SQL Server (EWAYSQL) a tu nyní spusťte.
 7. Po spuštění Outlooku by se vám do eWay-CRM® měla načíst původní data.

III. Pokročilejší postupy pro zálohu dat z Basic verze systému eWay-CRM®

Pokud máte zkušenosti s prací s databázemi, doporučujeme využít nástroje Microsoft SQL Server Management Studio, přes který můžete třeba i pravidelně provádět Back-up databáze eWay-CRM® pro vytvoření zálohy. V případě potřeby obnovení dat vám pak poslouží příkaz Restore. 
Soubory e-mailů a dokumentů je opět nutné zálohovat samostatně, ze složky Data aplikací, respektive této cesty "%appdata%/Memos/eWay".