Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / 5. Administrační rozhraní / 5.2 Skupiny / Seznam skupin a jejich využití

Seznam skupin a jejich využití

Kliknutím na položku Skupiny v levém menu Administrační aplikace přejdete k administraci skupin v eWay-CRM®.

V hlavní části okna se zobrazí seznam všech skupin vytvořených v eWay-CRM®.

 

SloupecPopis
Název skupiny Název skupiny, který si zvolíte.
Popis zodpovědnosti Popis skupiny a odpovědnosti jejích členů.
Poznámka Případné poznámky, které ke skupině připojíte.
Role Skupina je rolí, kterou je možné přisoudit uživatelům (viz dále).
Kategorie Skupina je kategorií, kterou je možné kategorizovat položky v eWay-CRM® (viz dále).

Role

V eWay-CRM® můžete pracovat jednak se skupinami uživatelů, které se jinak také nazývají role. Uživatelské role využijete při práci s týmy u projektů - více informací naleznete v kapitole Týmy. Role jsou také důležité při nastavování uživatelských oprávnění - pro více informací nahlédněte do kategorií Práva na pole a Práva na moduly.

Kategorie

Dalším typem skupin v eWay-CRM® jsou tzv. kategorie. Kategorie slouží především ke zvýšení přehlednosti dat uložených v systému - více informací naleznete v kapitole Kategorizace záznamů. Ke kategoriím lze ale pomocí práva skupiny definovat i práva vztahující se na položky svázané s touto kategorií, těchto práv uživatelé nabydou přiřazením do této kategorie.

Pokud nebude u skupiny vybrán ani jeden z typů Role či Kategorie, skupina nebude v systému viditelná.