Počítat ceny na příležitosti z dokladů

Upozornění: Nastavení není dostupné, pokud není v Administrační aplikaci povolena funkce Nabídky a faktury.

Pomocí položky Počítat ceny na příležitosti z dokladů máte možnost nastavit, jestli bude položka Cena v kartě příležitosti automaticky počítána i z dokladů (pouze typ Nabídka vydaná se zaškrtnutým políčkem Aktivní), které jsou s příležitostí spojeny. Například, pokud je příležitost spojena s nabídkou, kterou jste zaslali obchodnímu partnerovi, okamžitě se to promítne do ceny, kterou vám taková příležitost může přinést. Nastavení se aplikuje na všechny příležitosti bez ohledu na jejich stav.

Dvojím kliknutím na položku Počítat ceny na příležitosti z dokladů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnutoje funkce zapnutí a do pole Cena v okně příležitosti se počítají všechny aktivní doklady typu Nabídka vydaná, které mají s touto příležitostí vazbu. Pokud funkci zapnete poté, co jsou již nějaké vazby dokladu a příležitosti vytvořeny, automaticky se do ceny započtou i již vytvořené doklady.

Je-li pole nezaškrtnutoje funkce vypnutá a doklady se do ceny započítávat nebudou.

V případě, že je funkce zapnuta, dojde k tomu, že pole, kde jsou hodnoty sumarizovány, není možné editovat.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace