Jméno stavu pro ztracené příležitosti

Položka Jméno stavu pro ztracené příležitosti nese jméno stavu, který se ve workflow příležitostí používá pro příležitost neúspěšně dokončené. Evidence tohoto stavu v Globálním nastavení pak dovoluje využít i dalšího parametru (Deaktivovat filtr na dokončené příležitosti), díky němuž můžete definovat, jestli se vám při výběru nadřazené položky (u e-mailů, docházky, aj.) budou nabízet i uzavřené příležitosti.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro ztracené příležitosti v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje příležitost jako neúspěšně uzavřenou. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si zvolte ten, který je definován pro modul Příležitosti (zpravidla to bude anglické označení Deal).
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že příležitost byla neúspěšně uzavřena - v našem případě to bude stav "Uzavřený". Je ovšem důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (vložíme do Jméno stavu pro ztracené příležitosti tedy hodnotu "Lost").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace