Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.17 Kategorie: Příležitosti / Zdroj adresy při vytváření příležitostí

Zdroj adresy při vytváření příležitostí

Pomocí položky Zdroj adresy při vytváření příležitostí máte možnost definovat, co bude zdrojem adresy vkládané příležitosti - zda se bude vkládat adresa z pole Odběratel nebo z pole Kontaktní osoba.

Dvojím kliknutím na položku Zdroj adresy při vytváření příležitostí v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Nastavení má dvě hodnoty zdroje adresy:
  • Odběratel - vkládá se adresa ze společnosti vložené do pole Odběratel
  • Kontaktní osoba - vkládá se adresa z kontaktu vložené do pole Kontaktní osoba

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.
Navigace