Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.17 Kategorie: Příležitosti / Předvyplňovat projekt při převodu příležitosti

Předvyplňovat projekt při převodu příležitosti

Pomocí položky Předvyplňovat projekt při převodu příležitosti máte možnost definovat, jestli bude při úspěšném dokončení příležitosti automaticky nastaveno vytvoření projektu, navazujícího na příležitost, anebo jestli bude vytvářen po dokončení pouze kontakt či společnost. V základním nastavení je aktivován převod na projekt. Pokud váš předmět podnikání není projektově zaměřen a u většiny příležitostí je dostačující vytvářet jen společnost a kontakt, pak změnou hodnoty Předvyplňovat projekt při převodu příležitosti můžete převodní dialog upravit tak, abyste nemuseli vždy volbu Převést na projekt vyškrtávat. Více o převodu příležitosti naleznete ve článku Převod příležitosti na projekt, společnost či kontakt.

Dvojím kliknutím na položku Předvyplňovat projekt při převodu příležitosti v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnutobude při převodu příležitosti automaticky zaškrtnutá volba Převést na projekt.

Je-li pole nezaškrtnutonebude při převodu příležitosti přednastaven převod na projekt, ale pouze na společnost a kontakt (pokud jsou na příležitosti vyplněné).

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace