Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.7 Kategorie: E-maily / Automaticky přednastavit aktivní příležitost nebo projekt (pokud je právě jeden) při odesílání e-mailů

Automaticky přednastavit aktivní příležitost nebo projekt (pokud je právě jeden) při odesílání e-mailů

Pomocí položky Automaticky přednastavit aktivní příležitost nebo projekt (pokud je právě jeden) při odesílání e-mailů máte možnost definovat, jestli bude při automatickém ukládání odeslaných e-mailů předvyplněna Nadřazená položka spojená s e-mailovou adresou, a to podle toho, že není e-mailová adresa spojena s více položkami, ale pouze s jednou. Více je popsáno v rámci Automatického ukládání e-mailů.

Dvojím kliknutím na položku Automaticky přednastavit aktivní příležitost nebo projekt (pokud je právě jeden) při odesílání e-mailů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, bude Nadřazená položka při ukládání odesílaného e-mailu automaticky předvyplněna, pokud není s e-mailovou adresou spojeno více projektů, nebo příležitostí. Zobrazí se taková příležitost nebo projekt, kde Kontaktní osoba či Odběratel mají stejnou e-mailovou adresu. V případě příležitostí se zobrazí i takové, které mají e-mailovou adresu vyplněnou v poli Kontaktní e-mail.

Je-li pole nezaškrtnutonebude k automatickému vyplňování Nadřazené položky docházet.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.
Navigace