Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.6 Kategorie: Dokumenty / Automaticky ukládat exportované Word dokumenty do eWay-CRM

Automaticky ukládat exportované Word dokumenty do eWay-CRM

Pomocí položky Automaticky ukládat exportované Word dokumenty do eWay-CRM určíte, zda se položky, jež jsou exportovány do Wordu, budou ukládat jako dokumenty do eWay-CRM®. K exportovaným položkám se pak můžete případně vždy vrátit přímo v eWay-CRM®.

Dvojím kliknutím na položku Automaticky ukládat exportované Word dokumenty do eWay-CRM v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnuta a Word dokumenty budou jako XML uložené do eWay-CRM®. Dokument si automaticky vytvoří vazbu na položku, z které byl vytvořen, případně se doplní další vazby na Nadřazenou položku, Společnost a Kontaktní osobu, pokud jsou tyto vazby z exportované položky dostupné.

Je-li pole nezaškrtnuto, není funkce zapnuta a Word dokumenty se nebudou do eWay-CRM® ukládat.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.2.3.

Navigace