Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.12 Kategorie: Kontakty / Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy

Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy

Pomocí položky Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy máte možnost nastavit jestli bude při tvorbě a editaci kontaktů v rámci eWay-CRM® kontrolováno, zda-li takový záznam v systému již neexistuje. Kontrola je u kontaktů nastavena na pole E-mail 1, pokud pole není vyplněno, nebude kontrola duplicit při ukládání kontaktu provedena.

Dvojím kliknutím na položku Kontrola duplicit kontaktů na základě e-mailové adresy v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je kontrola duplicit zapnutá a při ukládání kontaktu do systému bude provedeno porovnání hodnoty z pole E-mail 1 na kartě kontaktu s ostatními záznamy, které jsou v systému. V případě, že bude mezi ostatními kontakty nalezen nějaký se stejným e-mailem, nebude Váš záznam uložen, ale systém nabídne otevření druhého záznamu a Vy tak budete moci nahlédnout či aktualizovat stávající záznam.

Je-li pole nezaškrtnuto, je kontrola duplicit vypnutá a ukládané kontakty nebudou kontrolovány.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace