Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / 6. Staré administrační rozhraní / 6.7 Globální nastavení / 6.7.12 Kategorie: Kontakty / Vytvářet novou společnost při importu kontaktů

Vytvářet novou společnost při importu kontaktů

Pomocí položky Vytvářet novou společnost při importu kontaktů máte možnost nastavit, jestli se při importu kontaktu do eWay-CRM® bude vytvářet i společnost, se kterou je kontakt propojen. Jedná se o funkci, která je využitelná hlavně v případě, pokud má každý uživatel jiné nastavení - společnosti si vkládal podle sebe a jsou zadané odlišně než u jiných uživatelů.

Upozornění: Pokud je funkce zapnuta, je možné, že v importovaném záznamu uživatelé společnost zadají různě, i když se bude jednat o společnost jednu - například jeden uživatel ke kontaktu zadá eWay System, jiný eWay a další eWay System s.r.o. Při importu tak mohou vznikat duplicitní záznamy společnosti.

Pro využití této funkce musí mít uživatel nejen práva na modul kontakty, ale také právo vytvářet společnosti. Pokud toto právo nemá, nastavení nebude fungovat.

Dvojím kliknutím na položku Vytvářet novou společnost při importu kontaktů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnuta a společnosti se při importu kontaktu z MS Outlook do eWay-CRM® budou vytvářet. Společnost pak bude mít z kontaktu převzaté následující hodnoty:

  • jméno společnosti,
  • fakturační adresu (adresa zaměstnání kontaktu),
  • e-mailovou adresu,
  • telefonní čísla (telefon, mobil, fax)
  • vazbu na kontakt.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a nebude docházet k vytváření společností. Společnost bude vyplněna na kontaktu v eWay-CRM® v poli Společnost jako text.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace