Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.18 Kategorie: Společnosti / Zpřístupnit společnosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)

Zpřístupnit společnosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android)

Pomocí položky Zpřístupnit společnosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android) máte možnost definovat, jestli budou uživatelé schopni sdílet společnosti jako kontakty s dalšími aplikacemi na svých chytrých telefonech. Více najdete v článku Sdílení kontaktů mezi eWay-CRM® Mobile a dalšími aplikacemi.

Dvojím kliknutím na položku Zpřístupnit společnosti mezi kontakty mobilních zařízení (pouze pro Android) v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

 

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Nastavení má tyto hodnoty:
  • Dle nastavení uživatele - uživatel si sám v eWay-CRM® Mobile nastaví, jestli bude společnosti sdílet s dalšími aplikacemi.
  • Vypnout všem - uživatelé nemají možnost sdílet na svých telefonech společnosti z eWay-CRM® Mobile s dalšími aplikacemi.
  • Zapnout všem - všichni uživatelé mají vynucené sdílené společností s ostatními aplikacemi na svých telefonech, ale to musí ještě potvrdit udělením přístupu eWay-CRM® Mobile ke společnostem v telefonu. Pokud tento přístup na svém chytrém telefonu neposkytnou, sdílení nebude probíhat.


Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 5.4.1.

Navigace