Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.5 Kategorie: Doklady / Způsob aktualizace informací na detailu dokladu

Způsob aktualizace informací na detailu dokladu

Dostupnost: Nastavení je dostupné od verze eWay-CRM® 6.0.2.

Nastavení Způsob aktualizace informací na detailu dokladu máte možnost stanovit, co se bude na dokladu aktualizovat v případě, že kliknete na tlačítko Obnovit. Více e editaci dokladů věnuje článek Editace dokladů a vloženého zboží.

Dvojím kliknutím na položku Způsob aktualizace informací na detailu dokladu v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Na výběr jsou následující možnosti:

  • Aktualizovat - aktualizují se pouze hodnoty na dokladu, jako kdyby byl doklad znovu otevřen.
  • Aktualizovat a aplikovat aktuální ceny produktů - dojde nejen k aktualizaci dokladu, ale i k aktualizaci cen na zboží v dokladu, a to podle ceníku vybrané společnosti anebo ceny na zboží samotném.
  • Aktualizovat a aplikovat aktuální data z produktů - aktualizuje se doklad, cena, ale případně i další hodnoty (název, kód, popis, poznámka, atd.) zboží v dokladu. 

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace