Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.5 Kategorie: Doklady / Slučovat stejné položky zboží při vkládání do dokladu

Slučovat stejné položky zboží při vkládání do dokladu

Položka Slučovat stejné položky zboží při vkládání do dokladu určuje, zda se bude stejné zboží do košíku vkládat do jednoho řádku, anebo se bude vkládat vždy na nový řádek.

Dvojím kliknutím na položku Slučovat stejné položky zboží při vkládání do dokladu v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a stejné zboží, pokud je do jednoho dokladu vkládáno opětovně, se sloučí do jednoho řádku.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a stejné zboží se po opětovném zadání vkládá vždy na nový řádek.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Dostupnost: Globální nastavení je dostupné od verze eWay-CRM 5.2.0.

Navigace