Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.5 Kategorie: Doklady / Jméno stavu pro objednávky, které se vyřizují

Jméno stavu pro objednávky, které se vyřizují

Jméno stavu pro objednávky, které se vyřizují nese jméno stavu, který se ve workflow dokladu používá pro objednávku, která byla vytvořena a v účetním systému Pohoda se zatím zpracovává. Pokud je status správně zadaný, tak prostřednictvím synchronizace mezi eWay-CRM® a Pohodou dojde k tomu, že uživatel eWay-CRM® vidí objednávku vytvořenou v Pohodě, která ještě není zpracována.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro objednávky, které se vyřizují v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje objednávku, která se vyřizuje. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si vyberte diagram objednávky, která je mezi eWay-CRM® a Pohodou synchronizována, tedy například Objednávka přijatá (Purchase order).
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí ikony Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že se objednávka vyřizuje - v našem případě to bude stav "Vyřizuje se". Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (vložíme do Jméno stavu pro objednávky, které se vyřizují tedy hodnotu "InProcess").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Pro více informací o synchronizaci objednávek mezi eWay-CRM® a Pohodou prosím přejděte k článku Pohoda: Objednávky.

Navigace