Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.20 Kategorie: Uživatelé / Rozsah pro barevné spektrum zelené a červené barvy v zobrazení Volné zdroje

Rozsah pro barevné spektrum zelené a červené barvy v zobrazení Volné zdroje

Položka Rozsah pro barevné spektrum zelené a červené barvy v zobrazení Volné zdroje určuje, jaký je výchozí rozsah pro barevné spektrum zelené a červené u zobrazení Volné zdroje. Nastavení určuje, do jaké hodnoty (počtu hodin) se bude červená, respektive zelená ztmavovat.

Dvojím kliknutím na položku Rozsah pro barevné spektrum zelené a červené barvy v zobrazení Volné zdroje v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává číselná hodnota, která určuje počet hodin. V zobrazení Volné zdroje jsou kladné hodnoty zobrazovány v zelených polích, záporné v červených polích. V případě, že nastavíte hodnotu 40, zelená se bude o 0 do 40 postupně ztmavovat, všechny hodnoty nad 40 pak budou stejně tmavé jako hodnota 40, obdobně to platí i pro záporné (červené hodnoty). V případě, že si nastavíte spektrum širší, například 50, budou se pole postupně ztmavovat od 0 do 50 a -50.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.