Odesílat denní přehledy úkolů

Položka Odesílat denní přehledy úkolů určuje, zda se budou uživatelům denně zasílat e-maily o tom, jaké úkoly čekají na vyřešení. Každý den tak dostanete informaci o tom, co ještě musíte dokončit.

Dvojím kliknutím na položku Odesílat denní přehledy úkolů v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a vy každý den obdržíte e-mail o tom, jaké úkoly ještě nejsou vyřešené.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a e-maily dostávat nebudete.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace