Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.16 Kategorie: Projekty / Počítat ostatní náklady na projektu z nákupní ceny položek dokladu

Počítat ostatní náklady na projektu z nákupní ceny položek dokladu

Pomocí položky Počítat ostatní náklady na projektu z nákupní ceny položek dokladu máte možnost nastavit, jestli bude do položky Skutečné náklady ostatní na kartě projektu automaticky počítána i nákupní cena zboží na dokladech. Jako kladná položka se započítává nákupní cena na dokladech typu Faktura vydaná, Pokladna přijatá (pokud je doklad typu Faktury vydaná nebo Pokladna přijatá v záporné hodnotě, započítává se jako záporná hodnota) a jako záporná položka se započítává nákupní cena dokladů typu Opravný daňový doklad vydaný, které jsou s projektem spojeny.

Dvojím kliknutím na položku Počítat ostatní náklady na projektu z nákupní ceny položek dokladu v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnutoje funkce zapnutá a do pole Skutečné náklady ostatní v okně projektu se počítají výše uvedené doklady, které mají s tímto projektem vazbu. Pokud funkci zapnete poté, co jsou již nějaké vazby dokladů a projektu vytvořeny, automaticky se do nákladů započtou i již vytvořené doklady.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a doklady se do nákladů započítávat nebudou.

V případě, že je funkce zapnuta, dojde k tomu, že pole, kde jsou hodnoty sumarizovány (Konečná cena a Skutečné náklady ostatní na kartě Projektu), není možné editovat.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace