Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.8 Kategorie: Hlavní / Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech

Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech

Položka Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech určuje, zda se při dvojitém kliknutí na dokument nebo e-mail v seznamech jejich modulů otevře soubor anebo jejich karta pro editaci v eWay-CRM®. Nastavení se aplikuje i pro eWay-CRM® Mobile.

Dvojím kliknutím na položku Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Je-li pole zaškrtnuto, je funkce zapnutá a po dvojkliku se otevírá přímo soubor anebo e-mail.

Je-li pole nezaškrtnuto, je funkce vypnutá a po dvojkliku dojde k otevření karty dokumentu nebo e-mailu v eWay-CRM®.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace