Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / Centrum pro správu / Staré administrační rozhraní / 7. Globální nastavení / 6.7.8 Kategorie: Hlavní / Minimální délka hovoru, po které se automaticky zobrazí nový deník, jakmile hovor skončí

Minimální délka hovoru, po které se automaticky zobrazí nový deník, jakmile hovor skončí

Položka Minimální délka hovoru, po které se automaticky zobrazí nový deník, jakmile hovor skončí určuje, zda bude automaticky vytvořen deník při skončení hovoru, a to po intervalu, v sekundách, který se v tomto nastavení uvede. Více o hovorech najdete v kapitole Telefonování přímo v eWay-CRM®.

Dvojím kliknutím na položku Minimální délka hovoru, po které se automaticky zobrazí nový deník, jakmile hovor skončí v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Do pole se zadává systémový identifikátor. Jedná se o hodnotu v sekundách. Jestliže uplyne tento interval a hovor po něm bude ukončen, automaticky bude vytvořen deníkový záznam, který se automaticky uloží. Deníkový záznam bude obsahovat tyto informace:

  • Podle telefonního čísla je deník automaticky spojen s projektem, společností, kontaktem.
  • Typ deníku je automaticky předvyplněn jako Telefon.
  • V deníku je uvedena doba trvání hovoru.

V případě, že je hodnota nastavena na 0, funkce je deaktivována a okno nebude vyskakovat.

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.

Navigace