Jméno stavu pro schválené absence

Položka Jméno stavu pro schválené absence nese jméno stavu, který se ve workflow absence používá pro schválenou žádost o dovolenou nebo jinou absenci. Na základě evidence tohoto stavu v Globálním nastavení, jste potom schopni generovat report docházky i s přehledem schválených absencí.

Dvojím kliknutím na položku Jméno stavu pro schválené absence v seznamu zobrazíte kartu této položky globálního nastavení.

Pole na kartě položky globálního nastavení

Pole je určeno pro zadání hodnoty tohoto nastavení. Jedná se o textovou hodnotu, která by měla nést název stavu workflow, který označuje žádost o absenci jako schválenou. Správný název tohoto stavu zjistíte v části administračního nastavení s názvem Workflow schéma tímto postupem:

  1. V levém menu administrační aplikace si zvolte nabídku Workflow schéma.
  2. V pravé části okna se zobrazí výčet workflow diagramů, z nichž si vyberte diagram Absence.
  3. Přejděte k editaci vybraného workflow pomocí tlačítka Upravit seznam stavů.
  4. V tabulce se zobrazí výčet stavů, které jsou pro dané workflow definované. Hledáme stav, který značí, že byla absence schválena - v našem případě to bude stav "Schválena". Je důležité pracovat s názvem, který je zaznamenán ve sloupci FileAs, tak jak je vyznačeno na obrázku (a do nastavení globálního nastavení vložíme do Jméno stavu pro schválené absence tedy hodnotu "Appoved").

Kliknutím na tlačítko OK v dolní části karty globálního nastavení uložíte provedené změny a kartu zavřete. Chcete-li kartu globálního nastavení zavřít bez uložení změn, klikněte na tlačítko Storno.