Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / eWay-CRM® Outlook / Moduly / 15. Uživatelé / 15.6 Znalosti / Přidání nové znalosti

Přidání nové znalosti

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete k vybranému uživateli přidat novou znalost. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Vytvořit na pásu karet v okně uživatele a následnou volbou Znalost.

Zobrazí se karta znalosti, kde můžete vyplnit všechny potřebné údaje.

Uživatel Vyplňuje se automaticky podle toho, k jakému uživateli se znalost vztahuje, respektive podle toho, z jaké karty uživatele jste ji otevřeli.
Název Konkrétní uvedení znalosti. Předdefinovány jsou vybrané jazykové znalosti. Lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva.
Úroveň Uvede se číselné označení úrovně. Známkuje se jako ve škole. Lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva.
Typ Uvede se, jak rozsáhlá je daná znalost. U jazyka např. mluvená, psaná nebo komplexní. Lze změnit v Centru pro správu, pokud máte potřebná přístupová práva.
Poznámka

Obecný text, který je k dané znalosti možné přiřadit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Po vyplnění údajů znalost uložíte kliknutím na tlačítko Ulož a zavři nebo Ulož na panelu nástrojů v horní části karty znalosti.

Po uložení se nová znalost zobrazí v seznamu znalostí na kartě uživatele.