Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace / eWay-CRM® Outlook / Moduly / 15. Uživatelé / 15.4 Prémie / Přidání nové prémie

Přidání nové prémie

Máte-li dostatečná oprávnění, můžete k vybranému uživateli přidat novou prémii. Učiníte tak kliknutím na tlačítko Vytvořit na pásu karet v okně uživatele a následnou volbou Prémie.

Zobrazí se karta prémie, kde můžete vyplnit všechny potřebné údaje.

Projekt Vybere se projekt, na kterém uživatel pracuje a k němuž se vyplacení prémie váže.
Uživatel Vyplňuje se automaticky podle toho, k jakému uživateli se prémie vztahuje, respektive podle toho, z jaké karty uživatele jste ji otevřeli.
Cena Celková výše prémie.
Poznámka

Obecný text, který je k dané prémii možné přiřadit. Více o poli najdete v článku Pole Poznámka.

Po vyplnění údajů prémii uložíte kliknutím na tlačítko Ulož a zavři nebo Ulož na panelu nástrojů v horní části karty prémie.

Po uložení se nová prémie zobrazí v seznamu prémií na kartě uživatele.