V jakém prostředí vytvářet vlastní reporty

Popis

eWay-CRM® umožňuje vytváření vlastní reportů, ale je nutné k tomu využít pouze specifické prostředí. eWay-CRM® nepodporuje všechny vývojová prostředí pro vytváření reportů.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Pro možnost vytvářet vlastní reporty je možné využít pouze následující verze vývojářského prostředí:

 

Při instalaci Microsoft SQL Server je potřeba vybrat, aby se nainstalovala komponenta Business Intelligence Development Studio, viz následující obrázek:

Od verze eWay-CRM® 5.3.1 je možné vytvářet i reporty ve verzi 2016. Je k tomu potřeba:

 

Poté co budete mít report připravený je možné ho nahrát pomocí administrační aplikace do eWay-CRM®.