Seznam a správa reportů

Kliknutím na položku Reporty v levém menu administrační aplikace přejdete k administraci reportů.

V hlavní části okna se zobrazí seznam všech reportů vytvořených v eWay-CRM®. Reporty se zobrazují seskupené podle kategorie, v níž jsou zařazeny. Kliknutím na ikonku šipky před názvem kategorie rozbalíte seznam reportů v kategorii, kliknutím na ikonku - před názvem kategorie tento seznam opět sbalíte.

SloupecPopis
Název skupiny Kategorie, do které e report přiřazen.
Název reportu Název reportu, který se zobrazuje v eWay-CRM® v seznamu reportů.
Popis Popis, který se zobrazuje v systému pod názvem reportu.
Název souboru Jméno souboru, z kterého byl report nahrán.

Kompletní seznam reportů včetně jejich podrobného popisu naleznete v kapitole Reporty.

Přidání nového reportu

Klikněte na ikonku Nový pro přidání nového záznamu. Ikonka Nový se nachází v levé části pásu karet administrační aplikace.

Zobrazí se okno pro přidání nového reportu připravené pro vyplnění údajů. Více informací o významu polí na kartě reportu naleznete v kapitole Karta reportu.

Po vyplnění všech údajů report uložte kliknutím na tlačítko OK. Okno můžete také opustit bez uložení změn stisknutím tlačítka Storno.

Editace reportu

Dvojím kliknutím na report v seznamu zobrazíte kartu vybraného reportu, kde můžete upravit zadané hodnoty. Stejného výsledku dosáhnete výběrem reportu v seznamu a kliknutím na tlačítko Upravit v levé části pásu karet administrační aplikace.

Při editaci reportu se pole Zdrojový soubor zobrazí prázdné - soubor s reportem ale zůstává stále nahrán a nemusíte jej nahrávat znovu.

Více informací o polích na kartě reportu naleznete v kapitole Karta reportu.

Po dokončení editace změny uložíte kliknutím na tlačítko OK. Můžete také zavřít kartu skupiny bez uložení změn kliknutím na tlačítko Storno.

Odstranění reportu

Kliknutím myši vyberte záznam, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit v levé části pásu karet administrační aplikace.

Zobrazí se okno pro potvrzení, zda chcete report skutečně odstranit. Kliknutím na tlačítko Ano bude report smazán, kliknutím na tlačítko Ne bude akce odebírání položky zrušena.