Jak zpřístupnit vlastní uživatelský pohled dalším uživatelům

Popis

Uživatel si nadefinuje uživatelský pohled (například v seznamech příležitostí, projektů) a pak ho chce zpřístupnit i kolegům. Uživatelské rozhraní kopírování přímo neumožňuje, ale jsme schopni pohled přenést, případně tak může učinit uživatel sám pomocí SQL dotazů.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Vysoká

Postup řešení

 1. Nejprve získáme seznam uživatelských pohledů daného uživatele (uzivatel1). V parametru Path je uveden modul Leads (příležitosti), který je ale možné zaměnit za databázový název jiného modulu, z něhož chcete uživatelský pohled exportovat (Projects, Companies, atd.).
  SELECT [Name]
  FROM EWD_UserSettings UserSettings
  INNER JOIN EWD_Users Users ON Users.ItemGUID = UserSettings.OwnerGUID
  WHERE
  UserSettings.[Path] = '\Layouts\Grid\Leads\OutlookGrid\UserViews\Names\' AND
  Users.UserName = 'uzivatel1'
  

  kde místo uzivatel1 doplníte uživatelské jméno uživatele, jehož uživatelský pohled chcete exportovat.

 2. V seznamu si vyberete uživatelský pohled, který chcete exportovat.
 3. Poté se využije procedura eWaySP_CopyUserViewToOtherUsers, kterou zadáte takto (popisky hodnot jsou uvedeny přímo v kódu jako zakomentované, pokud si kód zkopírujete, popisky nemusíte odmazávat, je potřeba pouze změnit hodnoty):
  EXEC dbo.eWaySP_CopyUserViewToOtherUsers
  N'Aktivní příležitosti', -- Jméno uživatelského pohledu
  'Leads', -- Databázové jméno modulu, z kterého se pohled exportuje
  'uzivatel1', -- Uživatelské jméno vlastníka pohledu
  'uzivatel2' -- Uživatel, který má nově mít přístup k uživatelskému pohledu (při kopírování na vícero uživatelů je možný zápis 'uzivatel2,uzivatel3,uzivatel4,...')
 4. Po spuštění procedury bude uživatelský pohled dostupný i pro dalšího uživatele, který byl ve skriptu uveden jako uzivatel2.