Uživatelské pohledy

V eWay-CRM® má uživatel možnost si nadefinovat pro každý modul několik vlastních pohledů na data v hlavním seznamu. Uživatelský pohled bude uložen a zobrazen pouze pro uživatele, který si jej vytvořil. Pokud chcete pohled sdílet s jinými uživateli, pokračujte na sdílené pohledy. Každý pohled obsahuje informace o zobrazených sloupcích a jejich pořadí, podmínkách filtrování, nastaveném seskupení záznamů a řazení položek. Uložené pohledy jsou uchované v databázi tak, aby ani při reinstalaci systému nezmizely.

Pro práci s uživatelskými pohledy slouží tlačítko Pohledy umístěné vpravo nahoře v seznamu položek (pokud tlačítko není k dispozici, může to být proto, že je skryté vyhledávací pole - viz Vyhledávání v seznamu). Po klepnutí na tlačítko se zobrazí seznam uložených pohledů, možnost uložit aktuální pohled, možnost otevřít seznam pohledů v samostatném okně a možnost načíst výchozí pohled daného modulu.

Poznámka
Připravili jsme pro vás výchozí pohledy, které můžete ihned používat (výchozí pohledy naleznete v modulech Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Úkoly, Deníky, Dokumenty, E-maily a Docházka). Tyto pohledy není možné smazat.

Kliknutím na položku Uložit pohled zobrazíte okno pro zadání názvu nového pohledu. Je-li právě nějaký uživatelský pohled zobrazen, předvyplní se název aktuálního zobrazeného pohledu. Kliknutím na tlačítko OK uložíte současný pohled na data (zobrazené sloupce, filtry, řazení apod.) pod zadaným názvem, kliknutím na tlačítko Storno zavřete okno pro uložení pohledu.

Kliknutím na položku Zobrazit seznam uložených pohledů zobrazíte samostatné okno, ve kterém máte možnost editovat existující pohledy. Kliknutím myší vyberte pohled, který chcete upravit. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů můžete posunout jeho pořadí v seznamu, kliknutím na tlačítko Odstranit označený pohled smažete. Klepnutím do sloupce Název můžete změnit název pohledu. Kliknutím na tlačítko OK uložíte provedené změny, kliknutím na tlačítko Cancel zavřete okno pro správu uživatelských pohledů bez uložení změn.

Sdílené pohledy

Dostupnost: Sdílené pohledy jsou dostupné od verze eWay-CRM 5.2.0.

Uživatelské pohledy je možné uložit pro všechny uživatele, například pokud chcete mít jeden pohled, který je důležitý pro všechny zaměstnance. Sdílený pohled může vytvářet každý uživatel, ale pouze ten, kdo ho vytvořil, ho může upravovat nebo smazat

Uživatel ve chvíli, kdy ukládá pohled, má možnost zaškrtnout pole Sdílet s ostatními.

V případě, že toto pole zaškrtne, pohled se uloží a bude dostupný všem uživatelům. Pro lepší orientaci v uživatelských pohledech, je tento pohled označen jako (sdílí...).

V seznamu pohledů jsou pak vedeny dvě kategorie - Soukromý a Veřejný. Uživatel, který vytvořil sdílený pohled, ho zde může mazat a řadit, ostatní uživatelé mohou mazat a řadit pouze své soukromé pohledy.