Jak exportovat data z eWay-CRM

Popis

Postup je určen pro případy, kdy už nechcete dál eWay-CRM používat, ale chcete si exportovat svá data.

Verze

Všechny verze eWay-CRM

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Článek obsahuje:

Export do Excelu

Nasynchronizujte si eWay-CRM na nějaké PC pomocí uživatelského účtu, který má nejvyšší práva.

V eWay-CRM Desktop je pak možné vyexportovat data do Excelu.

Uživatel si také může eWay-CRM nechat nainstalovanou i po odstranění účtu eWay-CRM. eWay-CRM bude fungovat v offline módu a bez zálohy, ale data budou dostupná.

Dokumenty a e-maily

Data, která se nesynchronizují jsou binární data dokumentů a e-mailů. Ale ty je možné stáhnout ručně. Stačí vybrat e-maily / dokumenty a kliknout na ně pravým tlačítkem a vybrat možnost Uchovávat kopii e-mailu offline.

Data se ukládají do uživatelského profilu %USERPROFILE%\.eWay-CRM. Zde jsou složky Email a Documents.

Export kontaktů do Office 365

Pokud uživatelé chtějí zálohovat pouze data kontaktů, je možné spustit jednosměrnou synchronizaci z eWay-CRM do Outlook nebo do Office 365.