Chyba synchronizace - nelze nahrát revizi dokumentu

Popis

V logu je chyba, čísla revizí se mohou lišit:

--- 2023-04-20 09:56:25,895 [OUTLOOK] ERROR [HASH: 8135700984443B0331FFA79F05231091] [[EWAY: eWay-CRM® Premium 7.4.0.182] [OL: 16.0.16227.20280] [WIN: Microsoft Windows NT 10.0.22621.0] ---
Synchronization failed
eWay.Core.Exceptions.StoreException: Uploading of items failed. ---> System.InvalidOperationException: Revision of document 'X11X11X1-1XXX-1111-X11X-1XX1111111X1' stored locally is '3', but revision '4' is required
v eWay.Core.CachedDataInterface.Triggers.CheckBinaryDataBeforeMetadataUpload.CheckFileInTemp(OutlookItem item, Int32 revision)
v eWay.Core.CachedDataInterface.Triggers.CheckBinaryDataBeforeMetadataUpload.Execute(CachedItemStore itemStore, IRemoteItemStore remoteStore, OutlookItem item, IOutlookApplication outlook, Nullable`1 serverItem, OutlookItem oldItem)
v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.ExecuteTriggers(Dictionary`2 triggers, OutlookItem item, IOutlookApplication olApplication, Nullable`1 serverItem, OutlookItem oldItem)
v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SaveLocalItemToRemoteStore(IOutlookApplication application, SynchronizationItem synchronizationSetting, OutlookItem localItem, String clientVersion)
v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(IOutlookApplication application, IBaloonNotificator baloonNotificator, ItemChangeRecord item)
--- Konec trasování zásobníku pro vnitøní výjimku ---
v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(IOutlookApplication application, IBaloonNotificator baloonNotificator, ItemChangeRecord item)
v eWay.Core.Synchronization.SynchronizeThread.<>c__DisplayClass83_0.<UploadItem>b__0()
v eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(Func`1 transactionCommands, Boolean allowBulkInsert)
v eWay.Core.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTimeOffset till, IOutlookApplication outlookApplication)
v eWay.Core.Synchronization.SynchronizeThread.TryUploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTimeOffset start, IOutlookApplication outlookApplication)
v eWay.Core.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItems(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, List`1 lastUploadedItems, IOutlookApplication outlookApplication)
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Uživatel nahrál nový dokument, ale ten už není k dispozici ve frontě pro nahrání na server.

Je potřeba najít dokument podle GUID v eWay-CRM a znovu uložit požadovanou verzi. V seznamu dokumentů stačí kliknout v hlavičce sloupce s ikonkou listu na trychtýř a vybrat Vlastní.

Zde pak stačí zadat GUID daného dokumentu a filtr potvrdit.

V seznamu se zobrazí jediný dokument. Tento dokument pak otevřete a v poli Název klikněte na tři tečky, abyste vybrali dokument z vašeho disku a mohli ho nahrát.