Chyba synchronizace - Attachment not found

Popis

Synchronizace se serverem nefunguje, ale eWay Agent je modrý (vypisuje, že "Synchronizace naposledy proběhla XY"). Uživatel v logu najde tuto hlášku:

HASH: 28F5F7302605F8A08537A3BD67E36456
Synchronization failed
eWay.Core.DataInterface.StoreException: Uploading of items failed. ---> eWay.Core.Exceptions.BinaryDataNotReadyException: Attachment 'd1cd455a-c621-4734-ba4e-5235ac9b1f1a' not found
  v eWay.Core.CachedDataInterface.Triggers.CheckBinaryDataBeforeMetadataUpload.Execute()
  v eWay.Core.Triggers.ClassTrigger.Execute()
  v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.ExecuteTriggers(Dictionary`2 triggers, OutlookItem diItem, IApplication olApplication, Nullable`1 serverItem, Object[] additionalParameters)
  v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.ExecuteBeforeSaveToRemoteTriggers(OutlookItem remoteItem, Application olApplication)
  v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SaveLocalItemToRemoteStore(Application application, SynchronizationItem synchronizationSetting, OutlookItem localItem)
  v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(Application application, ItemVersion item, Boolean remove)
  --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
  v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(Application application, ItemVersion item, Boolean remove)
  v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.<>c__DisplayClass4.<UploadItem>b__3()
  v eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(TransactionDelegate transactionCommands)
  v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTime till, Application outlookApplication)
  v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.TryUploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTime start, Application outlookApplication)
  v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItems(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, List`1 lastUploadedItems)
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

 1. V %USERPROFILE%\.eWay-CRM\Email (dříve %APPDATA%\Memos\eWay\Email) najděte položku s tímto GUIDem.
 2. Zkopírujte do složky %USERPROFILE%\.eWay-CRM\Upload (dříve %APPDATA%\Memos\eWay\Upload (ještě dříve se složka jmenovala Temp)) s tím, že je potřeba změnit příponu na tmp.
 3. Synchronizace by se měla rozběhnout.