Chyba při nahrávání souborů - soubor se nedaří najít v dočasné složce

Popis

Chyba se objeví při nahrávání e-mailu na server.

V chybovém logu aplikace je uvedeno:

--- [HASH: 855A9FB1180185845DB87C130F2B513E]---
Synchronization failed
eWay.Core.Exceptions.StoreException: Uploading of items failed. ---> System.InvalidOperationException: Item with GUID 'c2cfd8b5-6738-11e7-8112-005056a14770' was not found in 'C:\Users\username\AppData\Roaming\Memos\eWay\Email\c2cfd8b5-6738-11e7-8112-005056a14770.msg'
v eWay.Core.CachedDataInterface.Triggers.CheckBinaryDataBeforeMetadataUpload.CheckFileInTemp()
v eWay.Core.CachedDataInterface.Triggers.CheckBinaryDataBeforeMetadataUpload.Execute()
v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.ExecuteTriggers(Dictionary`2 triggers, OutlookItem diItem, Application olApplication, Nullable`1 serverItem, Object[] additionalParameters)
v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.ExecuteBeforeSaveToRemoteTriggers(OutlookItem remoteItem, Application olApplication)
v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.SaveLocalItemToRemoteStore(Application application, SynchronizationItem synchronizationSetting, OutlookItem localItem)
v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(Application application, ItemVersion item, Boolean remove)
--- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
v eWay.Core.CachedDataInterface.CachedItemStore.UploadItem(Application application, ItemVersion item, Boolean remove)
v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.<>c__DisplayClass66_0.b__0()
v eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(Func`1 transactionCommands, Boolean allowBulkInsert)
v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTime till, Application outlookApplication)
v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.TryUploadItem(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, DateTime start, Application outlookApplication)
v eWay.StandardEdition.Synchronization.SynchronizeThread.UploadItems(Boolean& synchronizationOK, Boolean& newData, List`1 lastUploadedItems, Application outlookApplication)
--- END TRACE ---

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Nízká

Postup řešení

Problém je způsoben chybějícím e-mailem v %USERPROFILE%\.eWay-CRM\Upload a %USERPROFILE%\.eWay-CRM\Email (dříve v %APPDATA%\Memos\eWay\Upload (ještě dříve se složka jmenovala Temp) a %APPDATA%\Memos\eWay\Email).

eWay-CRM® si při nahrávání souborů na server vkládá dočasně soubory do %USERPROFILE%\.eWay-CRM\Upload, z tohoto umístění je poté nahrává na server. Je možné, že některé nástroje soubory smažou dříve, než je eWay-CRM® stihne nahrát na server, případně během ukládání e-mailu dojde k vynucenému ukončení procesu OUTLOOK.EXE. E-mail tedy není ani v jedné složce a není možné dokončit nahrávání na server.

Řešení situace:

  1. Najít e-mail podle GUID v seznamu e-mailů - viz článek Jak hledat v eWay-CRM podle interního identifikátoru (GUID).
  2. Smazat e-mail z eWay-CRM® a nahrát ho znovu.