Chyba "Expected file is not found in Pohoda output folder" při synchronizaci eWay-CRM®

Popis

V logu se vyskytuje následující chyba:

[129] ERROR w3wp [(null)] - Request processed with error response 'rcGeneralError'
System.InvalidOperationException: Problem executing trigger 'eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.SynchronizeCompanyChangesIntoPohodaTrigger' on item '3837ebeb-3d58-41af-b316-a1ce5fbfeff1'. Details: Expected file is not found in Pohoda output folder ---> System.IO.FileNotFoundException: Expected file is not found in Pohoda output folder
  v eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.Implementations.FileService.GetImportResultContent(String fileName)
  v eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.PohodaImportServiceBase.Import(IPohodaObject pohodaObject)
  v eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.Services.Implementations.Base.ImportOrchestratorBase`1.Import(Guid itemGuid)
  v eWay.WebService.Triggers.PohodaSync.SynchronizeCompanyChangesIntoPohodaTrigger.Execute()
  v eWay.Triggers.TriggerManager.ExecuteTriggers(OutlookItem item, TriggerDefinitionsCollection triggers, OutlookItem oldItem)
  --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
  v eWay.Triggers.TriggerManager.ExecuteTriggers(OutlookItem item, TriggerDefinitionsCollection triggers, OutlookItem oldItem)
  v eWay.Triggers.TriggerManager.itemManager_AfterSave(OutlookItem item, OutlookItem oldItem)
  v eWayWSImpala.ItemManager.<>c__DisplayClass13.<SaveDataRow>b__12()
  v eWay.Core.Data.TransactionRepeater.RunInTransaction(Func`1 transactionCommands, Boolean allowBulkInsert)
  v eWayWSImpala.ItemManager.SaveDataRow(DataRow row)
  v eWayWSImpala.ItemManager.SaveItems(DataSet dsItems)
  v eWayWSImpala.eWayWS.SaveItems(Guid SID, String ItemType, DataSet Items)

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Varianta 1: Chyba procesu StwPh.exe

Může se jednat o problém, kdy dochází k pádu procesu StwPh.exe na serveru (je to vidět v prohlížeči události MS Windows) - je potřeba provést údržbu databáze v Pohodě. V takovém případě postupujte na základě tohoto článku.

Variant 2: Potřeba aktualizace

Může být problém v tom, že Pohoda má k dispozici aktualizaci a je potřeba ji nainstalovat. Stačí spustit Pohodu a zahájit aktualizaci.

Varianta 3: Mrtvé procesy

V procesech mohou nadále běžet mrtvé procesy StwPh.exe pod uživatel NETWORK SERVICE (nebo jiným, pod kterým běží webová služba eWay-CRM®). Je potřeba tyto procesy ručně ukončit.

Varianta 4: V případě zobrazení bezpečnostního varování

V případech, kdy je Pohoda spouštěna ze síťové cesty, může dojít k tomu, že se zobrazuje bezpečností varování jako následující:

Když se spouští proces na pozadí, může proces zůstat viset právě na tomto okně.

V Internet Exploreru (pod Windows uživatelem, který spouští Pohodu) se do Intranet přidá adresa sdíleného adresáře, kde se nachází Pohoda a ze kterého se spouští. Adresa se zadá ve tvaru file://nazev_serveru.