Některé odeslané e-maily zůstávají ve složce Koncepty

Popis

I když došlo k odeslání e-mailu, tento zůstává ve složce určené pro koncepty.

Stává se na IMAP, ale může se objevit i na ostatních typech účtů.

Verze

Všechny verze eWay-CRM®

Obtížnost řešení

Střední

Postup řešení

Varianta 1: Řešení pro Microsoft Exchange / IMAP

 1. V Microsoft Outlooku klikněte na záložku Soubor.

 1. Vyberte Možnosti.

 1. Zde přejděte do sekce Pošta a v části Ukládání zpráv zaškrtněte Při odpovídání na zprávu, která není ve složce Doručená pošta, ukládat odpověď  do stejné složky.

 1. Potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Varianta 2: Zkontrolujte pravidla ve vašem Microsoft Outlooku

Pokud problém přetrvává, postupujte následovně:

 1. V Microsoft Outlooku klikněte na záložku Soubor.

 1. Přejděte do sekce Pravidla a upozornění a ujistěte se, že zde není vytvořeno pravidlo, které by vedlo k vytváření kopií ve složce určené pro koncepty.

Varianta 3: Řešení pro IMAP

Důležité: Pokud dojde k využití tohoto řešení, přestane správně fungovat automatické sledování pošty, proto prosím zvažte užití této možnosti. Viz článek V MS Outlook 2013 se k odeslaným e-mailům neukládá nadřazená položka, pokud je mailbox typu IMAP.

 1. V Microsoft Outlooku klikněte na záložku Soubor.

 1. Zde vyberte Nastavení účtů > Nastavení účtů.

 1. Vyberte e-mailovou adresu, u níž dochází k problému a klikněte na Změnit.

 1. Klikněte na tlačítko Další nastavení.

 1. Zde je v záložce Upřesnit potřeba zaškrtnout pole Neukládat kopie odeslaných položek.

 1. Potvrďte kliknutím na tlačítko OK.